pbs langs n35 geven dikke onvoldoende aan rijkswaterstaat

De klachten: geen duidelijkheid, geen inzage in de gevolgen van de verschillende maatregelen voor het achterliggende wegennet van de N35, geen cijfers en doorberekeningen van alternatieve scenario’s en te beperkte inspraak. “RWS heeft het consultatieproces niet op orde”, concludeert Alexander ter Kuile, namens PB Haarle. “Als we geen informatie krijgen, hoe moeten we dan beslissen”, vraagt Niels Tomsen van PB Laag Zuthem zich af.

Er is vijftien miljoen beschikbaar gesteld voor de aanpak van het traject. Drie miljoen voor kruispunt Bos (waarbij de gemeente Raalte zelf nog een half miljoen extra inbrengt), drie miljoen voor het deeltraject over de Sallandse Heuvelrug (tussen Haarle en Nijverdal) en negen miljoen voor de andere deeltrajecten: Heino Noord, Heino-Raalte, Mariënheem West, Mariënheem Oost en Haarle. De werkzaamheden moeten volgend jaar starten en in 2019 globaal zijn afgerond. Het bedrag van 15 miljoen is slechts een lapmiddel om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren in de aanloop naar de beoogde verbreding van de N35 tot twee keer twee rijstroken.

Nico Dijkman van PB Mariënheem: “Je moet de mogelijke rondweg bij Mariënheem hier los van zien. Die gaat, als-ie er komt, en ik heb er een hard hoofd in, we zijn hier al sinds ’94 mee bezig, sowieso nog wel tien jaar duren. Een fractie van het budget is nog maar binnen. Zo’n rondweg gaat honderden miljoenen kosten, ben ik bang.”

Meepraatbijenkomst
Niels Tomson van PB Laag Zuthem is de aanjager in de krachtenbundeling van de vier PB’s. “Gedurende het voortraject was er een meepraatbijeenkomst over Heino Noord. Ik wilde daar graag bij zijn, maar kreeg bij RWS geen voet tussen de deur. De bijeenkomst was alleen voor aanwonenden. Uiteindelijk wist ik via via toch een uitnodiging te krijgen. Die heb ik breed verspreid onder gemeentelijke en provinciale politici. Veel daarvan gaven zich ook op, maar kregen vervolgens een mailtje van RWS dat ze niet welkom waren. Toen begon ik gaar te koken. Tijdens die bijeenkomst sprak ik Nico. Onze verhalen kon je één op één over elkaar leggen. Toen besloot ik het voortouw te nemen om samen op te trekken.”

Wat het traject tussen Wijthmen en Raalte betreft, bestaan er bij de twee direct betrokken PB’s weinig bezwaren aangaande de maatregelen. “Maar wel over het proces”, stelt Niels. “Aanwonenden mochten meepraten, maar er zijn zoveel meer betrokkenen. Denk aan transport- en loonwerkbedrijven. Zij konden hun zegje niet doen. Bovendien kregen we geen antwoorden op onze vragen over de gevolgen voor het achterliggende wegennet. Over de verkeersintensiteit en de veiligheid. Terwijl RWS tellingen en onderzoek heeft laten uitvoeren en simulatieprogramma’s heeft.”

Straathof
Wat Mariënheem West en Mariënheem Oost betreft, bestaan er wél concrete bezwaren over de maatregelen. RWS wil bij het deeltraject Mariënheem West een parallelweg laten aanleggen aan de noordzijde van de weg, die de percelen daar moet verbinden met de kruising bij de Hooilandweg. Dat ziet PB Mariënheem echter niet zitten. Ook met het oog op de toekomstige transportbewegingen van en naar de varkensboerderij van Straathof. “We willen liever een bajonetkruising in dat traject, zodat verkeer daar rechtstreeks kan aansluiten op de N35”, vertelt Nico. “Zo voorkom je opstoppingen bij de kruising bij de Hooilandweg en scheid je het zware transport van het fietsend verkeer.” Hij wijst ook op de mogelijke afsluiting van de Schoonhetenseweg. “Ineens zagen we daar een kruisje een op de kaart. Moesten we aan RWS vragen wat dat voorstelde. Een afsluiting dus. Dan gaat, zo vrezen we, nog meer verkeer dat van die weg komt gebruik maken van de huidige parallelweg aan de zuidzijde. Langs de school dus. Die maakt zich daar heel erg zorgen over.”

Maar Dijkmans bezwaren richten zich ook op het deeltraject Mariënheem-Oost. Rijkswaterstaat wil daar aan de noordzijde een parallelweg realiseren. Die zal ook de spoorlijn kruisen. “Dus geld dat bestemd is voor de veiligheid van de N35 wordt dan gebruikt om een extra onveilige situatie te creëren en op te lossen. Wij zien daar liever een bajonetkruising in de N35. Die is voor ons heel belangrijk. Daarmee kunnen we het bedrijventerrein ontsluiten, zodat vracht- en landbouwverkeer niet meer over de Hellendoornseweg door het dorp hoeft te rijden. Dat leidt momenteel tot onveilige situaties. Het huidige scenario van RWS ontneemt ons de mogelijkheid om de Hellendoornseweg te ontlasten.”

Stoplichten
Ook in Haarle bestaan er verschillende bezwaren. Die betreffen de maatregelen bij de beide oversteken: die bij de Chinees (waar een bajonetkruising is gepland) en die bij de Molenweg/Tunnelweg. In principe komt het erop neer dat PB Haarle liever stoplichten wil bij de Chinees en een bajonetkruising bij de Molenweg/Tunnelweg. Alexander: “Het lijkt er op dat ook de gemeente Hellendoorn onze oplossing als de betere ziet.”

Die stoplichten bij de Chinees, zijn broodnodig, zo stelt hij. “Want we hebben vanaf de Stationsweg in Haarle een groot probleem: linksaf afslaan richting Raalte. Dat is in de spits bijna niet te doen. En dan zijn er nog de overstekende kinderen die van de noordkant moeten komen. Ouders hebben daar een eigen dienstregeling om kinderen die van en naar school gaan te begeleiden. De kinderen hebben daar gewoon een veilige oversteek nodig!” Bovendien zijn er dan ook nog de zorgen over het mogelijk stijgende gebruik van de parallelwegen, waar auto’s ook veel fietsers ontmoeten. En waarover ze dus geen cijfers krijgen. Alex: “Een maand geleden hebben we RWS nog gewaarschuwd tijdens een symposium in De Schalm. Daar waren vertegenwoordigers van RWS, Provincie, gemeenten, politiek en PB’s. Het was een duidelijk signaal: het proces loopt niet naar behoren. Dan denk je toch dat RWS wel beterschap zal beloven… Maar niet. Ik kan je notulen laten zien van een inloopbijeenkomst, waarbij RWS beloofde om een vervolg te organiseren. Later verklaarden ze doodleuk klaar te zijn. Die bijeenkomst kwam er niet. Dan moet het hen niet verbazen dat er rumoer ontstaat.”

Draagvlak
Woensdag 20 december nemen de betrokken bestuurders een besluit over het hele traject. Veel te vroeg, veel te snel, zo stellen de PB’s. “Op basis van de op dit moment beschikbare informatie kunnen ze geen goede beslissingen nemen. Het ontbreekt aan cijfers met betrekking tot de doorberekeningen van onze voorstellen, we weten niet of de veiligheid op het achterliggende wegennet gewaarborgd is en er is op dit moment niet voldoende draagvlak. We willen dat die extra informatie een week voor die bijeenkomst op tafel komt. Maar dat gaat, zijn we bang, gewoon niet lukken. Die datum is bijna heilig verklaard. Het wordt er met stoom en kokend water doorheen gedrukt.”

Niels: “Ik heb in de aanloop naar de recente inloopbijeenkomsten hemel en aarde moeten bewegen om de tekeningen te krijgen. Vervolgens heb ik hemel en aarde moeten bewegen om ze met een embargo te mogen verspreiden onder de andere leden van PB. En daarna was het ook bijna onmogelijk om ze online te krijgen, zodat de inwoners er naar konden kijken. RWS was bang dat die tekeningen een eigen leven zouden gaan leiden. Wat een onzin, die tekeningen zouden alleen maar de discussie stimuleren. We hebben een heel lang voortraject gehad, waarbij RWS heel veel gegevens heeft verzameld, dat is echt wel gebeurd, dat ontkennen we niet, maar het lijkt erop dat ze de trein daarna op volle vaart hebben gebracht en willen doordenderen.”

Meer foto's

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.