lto salland er is geen draagvlak voor plannen n35

“Wij willen adviseren om aanstaande woensdag 20 december uitstel te vragen voor de geplande maatregelen traject Wijthmen-Nijverdal. Er is te weinig draagvlak van de bevolking en er zijn nog te veel onduidelijkheden wat betreft de plannen. Wij kunnen hier als LTO Salland niet achter staan en vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met de verkeersveiligheid.”

Onderstaande mail is naar ook naar alle plaatselijke belangen gestuurd:

Dinsdagavond is in de Sporthal in Haarle een bijeenkomst geweest van gemeente Raalte, Rijkswaterstaat(RWS), Arcadis en de plaatselijke belangen van Heino, Raalte, Mariënheem en Haarle. Van een aantal aanwezigen hebben wij na afloop te horen gekregen dat Arcadis en Rijkswaterstaat de indruk hebben gewekt dat de voorstellen van RWS breed gedragen werden door LTO Salland.

Middels deze brief willen we duidelijk aangeven dat de plannen van RWS niet ondersteund worden door LTO Salland.

LTO Salland is vertegenwoordigt geweest op een aantal inloopavonden die de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden. De verwarring is ons inziens ontstaan doordat er een mening werd gevraagd over de opties voor wat betreft een aantal gevaarlijke kruispunten. Bijvoorbeeld vinden wij de voorgestelde bajonetkruising voor het overstekende landbouwverkeer minder gevaarlijk dan een traditionele recht overstekende kruising. Dat wil echter niet zeggen dat we achter de voorgestelde maatregelen staan. Er zijn diverse kruispunten waar nog absoluut geen passende veilige oplossing voor is gevonden. Verder voorzien wij ook dat de verkeerssituatie bij de omliggende wegen en parallelwegen onveiliger worden.

Als vertegenwoordigers van LTO Salland pleiten we niet alleen voor een veilige situatie met betrekking tot het landbouwverkeer en alle overstekende agrarische (en niet-agrarische) toeleveranciers en afnemers, de veiligheid van de bewoners van de dorpen en het buitengebied staat bovenaan.

Wij vinden dat de tot nu toe gepresenteerde plannen van RWS op bovenstaande punten volstrekt onvoldoende zijn ingevuld. Er is voor de verschillende partijen waaronder de gezamenlijke PB’s nog een lange weg te gaan om alternatieven nader uit te werken en om voldoende financiële middelen hiervoor te krijgen. Wij staan ervoor open om mee te denken en willen ondersteunen waar nodig.

Meer foto's