lauk maureen

Dat is een mooi idealistisch streven, zij het praktisch moeilijk haalbaar. Nu is gemiddeld rond 3 procent van alles wat we produceren en eten biologisch. Zelfs met een stevige groei zou pakweg 20 procent over 10 jaar al heel erg mooi zijn. Een echte uitdaging was dat zeker geweest.

Helaas heeft de ‘Alarmgroep’ met daarin o.a. de biologische boeren Jan Overesch en Henk Aa er zelf voor gezorgd dat het tot mislukken gedoemd is. De groep koos frontaal de aanval op de Sallandse boerenstand met een kritisch statement waarin die 97 procent gangbare collega-boeren omschreven werden als gif spuitende milieucriminelen die zorgen dat de aarde kapot gaat. Dat wekte logischerwijs en terecht veel irritatie, boosheid en weerstand op.

Ook landbouworganisatie LTO Salland haakte snel af toen een voorgestelde spreker op de presentatieavond in Heino geen goedkeuring kreeg van de Alarmgroep. De goed bedoelde oproep om juist de verbinding met elkaar te zoeken van burgemeester Dadema zette daarna weinig bespoten of onbespoten zoden meer aan de dijk. De posities waren ingenomen en niemand wilde meer toegeven. En dat is jammer.

Afgelopen jaren deden biologische boeren als Herman Menkveld uit Olst en Coen Bosch uit Heino, ook in bestuursfuncties van LTO-Salland, veel goed werk. Gewoon, door over hun keuze voor bio te praten, waarom zij daar achter staan, waarom zij vinden dat die toekomst heeft, maar wel met respect voor de andere keuzes van hun gangbare collega’s. De ‘Alarmgroep’ deed dat dus anders en moet nu met een groep sympathisanten en geestverwanten aan de slag. Waarbij ik vrees dat juist die groep al biologisch leefde, dus dat schiet niet op als je juist fors moet groeien.

De meeste aandacht kreeg uiteindelijk Maureen Fakkert, gangbare boerin in Heeten. Net als veel collega-boeren was ze oprecht nieuwsgierig naar wat de Alarmgroep wilde. Door het statement van die groep sloeg dat om. Als reactie schreef ze een lang verhaal over wat zij als boerin allemaal doet, waarbij ze haar vrijwilligerswerk voor de stichting Sallands Erfgoed niet eens noemde, en waarom dat nooit goed genoeg lijkt te zijn omdat er altijd alleen maar kritiek is. Haar verhaal werd vele duizenden keren gelezen in de regionale en sociale media binnen en buiten Salland. Daarmee werd Maureen ongewild en onbedoeld de winnaar van een discussie die helemaal niet nodig was geweest.

Meer foto's