koorzanger graads luchtenberg gehuldigd

De huldiging vond plaats in het kader van het jaarlijkse Sint Ceciliafeest. Pastor Noordink speldde hem de bijbehorende versierselen op. Graads kreeg naast kerkelijke onderscheiding ook een oorkonde.

Meer foto's