heeten wordt eerste dorp waarbij bewoners stroom met elkaar kunnen uitwisselen

Volgens netwerkbeheerders in Nederland kan er met dit plan samen 80 miljard euro worden schelen. Deskundigen zullen daarom de komende twee jaar het experiment Gridflex nauw volgen, dat rond 1 januari begint.

Energiecoöperatie Endona uit Heeten heeft een ontheffing van de Elektriciteitswet heeft gekregen. Dat houdt in dat zij niet het overgebleven stroom hoeven af te staan aan een centrale. 

En zo ook de bewoners in de wijk De Veldegge in Heeten. Zij mogen dus onderling energie leveren aan elkaar. Volgens het AD wijkt de proef daardoor af van soortgelijke experimenten die elders in Nederland worden uitgevoerd. 

Ieder huishouden ontvangt een energiemanagementsysteem. Door middel van een app, die zij zelf kunnen downloaden, kan iedereen hun eigen verbruik controleren. De uitwisseling van energie wordt automatisch via software in het systeem verrekend. De Universiteit Twente analyseert gegevens uit slimme meters, die het juiste moment van energie-uitwisseling bepalen. Alle deelnemers kunnen daar financieel voordeel bij hebben, zeker als ze samenwerken.

De netbeheerder van Enexis, die het experiment leidt denkt dat de bewoners hierdoor slimmer met hun stroom zullen omgaan. “De proef moet uitwijzen welke invloed de gezamenlijke aanpak heeft op gedragsverandering bij de deelnemers. De verwachting is dat ze creatiever en bewuster met energie omgaan door gezamenlijk aan besparing te werken.” 

Het doel is om in totaal 75 huishoudens te laten deelnemen. In de wijk De Veldegge zitten 48 huishoudens. De overige huishoudens zullen inwoners zijn die ook intresse hebben in dit project. 

De onbenutte energie die zonnepanelen opwekken, wordt opgeslagen in zeezoutbatterijen, die in 25 huizen van De Veldegge worden geplaatst.

 

 

Meer foto's