de plannen voor de n35 deeltrajecten

Deze ontwerpen worden gepresenteerd tijdens een aantal inloopbijeenkomsten. Die over het deeltraject Haarle is al geweest, maar de komende dagen volgen nog bijeenkomsten over het deeltraject Mariënheem Oost (23 november van 18.30 tot 20.00 uur in De Schalm), deeltraject Mariënheem West (23 november van 20.30 tot 22.00 uur in De Schalm), deeltraject Heino-Raalte (27 november van 18.30 tot 20.00 uur in Omni Mobilae) en deeltraject Heino Noord (27 november van 20.30 tot 22.00 uur in Omni Mobilae). Medewerkers van de projecten en Arcadis geven tijdens de bijeenkomsten een toelichting op de ontwerpen. De bezoekers kunnen hierop reageren.

Voor het project N35 Wijthmen-Nijverdal is een vast budget beschikbaar waarbinnen zoveel mogelijk maatregelen uitgevoerd worden. Alle maatregelen zijn daarom gerangschikt in een lijst. Hoe groter het effect op de verkeersveiligheid, hoe hoger de maatregel op de lijst staat. Op staging2.n35wijthmennijverdal.nl is de rangorde te vinden.

Hieronder een samenvatting van de voorgestelde maatregelen. Voor een totaaloverzicht verwijzen we naar de eerder genoemde website.

Maatregelen/plannen Heino Noord:

– Het afsluiten van perceelaansluitingen en de aanleg van een nieuwe parallelweg aan de oostzijde van de N35, die via een nieuw aan te leggen kruispunt nabij het voormalig restaurant Peter Pan aansluit op de N35.

– Binnen het deeltraject en met name rondom restaurant Peter Pan (km11.3), zijn er zes doorsteken aanwezig die rechtstreeks op de N35 aansluiten. Het voorstel in het voorlopig ontwerp is om het aantal aansluitingen te verminderen en de oversteek veiliger te maken door een deel parallelweg aan te leggen en een bajonetkruising (twee T-splitsingen tegenover elkaar) aan te leggen. Landgoed De Gunne wordt achterom via de Moerweg ontsloten en sluit bij kruispunt Heino noord aan op de N35.

– Het landgoed de Gunne heeft een rechtstreekse aansluiting op de N35. Om de verkeersveiligheid te verbeteren, wordt deze aansluiting versoberd.

Maatregelen/plannen Heino-Raalte:

– Het afsluiten van perceelaansluitingen en de aanleg van een nieuwe parallelweg aan de noordzijde die via een nieuw aan te leggen kruispunt aansluit op de N35.

– De maatregelen op dit deeltraject vormen gezamenlijk een bundeling van doorsteken via een nieuwe aansluiting en de bijbehorende parallelweg. Vanuit het noorden gezien worden dan aan de oostzijde de aansluitingen op de N35 afgesloten. Hieronder valt onder andere ook de aansluiting van het restaurant Jan Steen. Het autoverkeer kan dan gebruik maken van de reeds aanwezige parallelweg.

– Ten oosten van de N35 is het voorstel om vanaf huisnummer 12 een nieuwe parallelweg aan te leggen. Tot aan de aansluiting met de toegang tot ’t Reelaer wordt de parallelweg dan versmald uitgevoerd (3 meter). Vanaf de toegang naar ’t Reelaer volgt dan een parallelweg langs de N35 met een breedte van 4,5 meter. Deze sluit dan aan op de nieuw te bouwen aansluiting nabij stal ’t Reelaer.

Maatregelen/plannen Mariënheem West:

– Het afsluiten van perceelaansluitingen en de aanleg van een nieuwe parallelweg aan de noordzijde met een aansluiting op de N35 via de Hooilandweg. Daarnaast wordt op verzoek van de gemeente Raalte nog een alternatief uitgewerkt: een parallelweg ten noorden van de N35 die aansluit op de N35 via een kruispunt net buiten de komgrens van Mariënheem. Voor het kruispunt is een bajonetoplossing (twee T-splitsingen tegenover elkaar) voorgesteld.

– Veel verkeer dat de drukke kruispunten wil vermijden, maakt gebruik van de Schoonhetenseweg. Het betreft een directe aansluiting op de N35 die niet gewenst is. Om dit te voorkomen zijn er twee alternatieven voor deze maatregel uitgewerkt: Afsluiting Schoonhetenseweg bij de N35 en afsluiting bij de spoorwegovergang waarbij wordt gekeken naar een volledige afsluiting of alleen een afsluiting voor gemotoriseerd verkeer. Voor de afsluiting op de N35 wordt voorgesteld de verbinding tussen de parallelweg en de N35 te verwijderen. Het blijft mogelijk om via de Schoonhetenseweg de parallelweg te bereiken. De N35 wordt eveneens aangepast door de aanwezige linksaffer voor de afslag richting de Schoonhetenseweg aan te passen tot een verhoogde middengeleider. De werkzaamheden voor de tweede variant betreffen het aanbrengen van bebording dat de weg is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Aan de overweg zelf moet dan de bestaande slagbomeninstallatie aangepast worden zodat deze geschikt wordt voor enkel voetgangers en fietsers. Daarnaast wordt er een fysieke wijziging aangebracht aan de weg zodat het voor voertuigen onmogelijk wordt gemaakt de spoorweg te kruisen.

Maatregelen/plannen Mariënheem Oost:

– Het afsluiten van perceelaansluitingen en de aanleg van een nieuwe parallelweg aan de noordzijde die doorloopt over het spoor naar kruispunt Hobert en daar aansluit op de N35. Hierdoor kan de aansluiting van de Keizersveldweg op de N35 komen te vervallen.

– Ten oosten van Mariënheem is een groot aantal kleinere aansluitingen op de N35. Om de verkeersveiligheid te vergroten, is het voorstel om de kleinere aansluitingen met elkaar te bundelen naar één kruispunt door de aanleg van een parallelweg. Dit ene kruispunt is de bestaande aansluiting Hobert die ten zuiden ligt van de spoorwegovergang.

– De nieuwe parallelweg is in het voorlopig ontwerp buitenom de bestaande sloot te gesitueerd. Zo kan de huidige waterhuishouding in tact blijven en de buitenste rij bomen behouden blijven. Het bestaande fietspad tussen de sloot en de hoofdrijbaan wordt dan verwijderd. De Keizerveldweg wordt dan eveneens ontsloten via de parallelweg. Daarbij is rekening gehouden met het aanwezige vrachtverkeer.

Maatregelen/plannen Haarle:

– Het aanpassen van het kruispunt Stationsweg/N35, met aandacht voor de oversteekbaarheid. Door de drukte op de N35 is het lastig de weg over te steken of op te draaien voor het verkeer. Er wordt een bajonetkruising (twee T-splitsingen tegenover elkaar) voorgesteld. Met deze oplossing is het voor het (landbouw)verkeer mogelijk in twee keer over te steken en is er voor de fietsers een ruime middenberm waarin ze zich kunnen opstellen. De oversteek voor de fiets komt dan aan de oostzijde te liggen, zodat deze goed te bereiken is vanaf de Koersweg en de Meijerinksweg. De (niet officiële) oversteekplaats daar wordt dan afgesloten.

– Het aanpassen van het kruispunt Molenweg/Tunnelweg/N35 met aandacht voor een uniforme, herkenbare vormgeving en met aandacht voor de aansluitingen op het kruispunt. Dit in verband met twee ongewenste situaties. Tijdens de spits staat er een lange rij auto’s opgesteld die de N35 op wil. Door deze filevorming komt het fietsverkeer in het geding en zijn de aansluitende parallelwegen lastig te bereiken. De weg is relatief smal waardoor het lastig is voor vrachtverkeer de scherpe bochten te halen. Dit veroorzaakt extra stagnatie in de doorstroming op de Tunnelweg. Door het fietsverkeer los te maken van het gemotoriseerde verkeer ontstaat er een veiligere situatie voor de fietsers. Er is een nieuw vrijliggend fietspad gesitueerd over de bestaande sloot ten zuiden van het kruispunt. Het fietsverkeer kan zo op een veilige manier gebruik maken van het kruispunt. Een tweede voorstel voor aanpassing aan het kruispunt is het verbreden van de bogen in het ontwerp zodat vrachtwagens elkaar beter kunnen passeren. Een extra optie is om de kruisingen met de parallelwegen te voorzien van een kruis op de weg waarmee wordt voorkomen dat het wachtende verkeer de doorstroming van de parallelweg tegenhoudt.

Meer foto's

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.