opinie de buitenkant van de raalter synagoge en de raalter politiek

Onderstaande teksten pluk ik eens even van de website staging2.sallandcentraal.nl

  • Raalte heeft komende jaren ruimte voor nieuw beleid
  • Raalter college wil klein miljoen voor rondweg Zegge VII
  • College Raalte wil ruim 1,4 miljoen voor reconstructie straten Laag Zuthem
  • Raalte reserveert 39.000 euro voor twee landschapsprojecten

En dan deze opvallende tekst,

‘Vaag en verontrustend

In de raadsvergadering van 19 oktober stelde de PvdA een vraag over het onderwerp synagoge in de rondvraag. Wethouder Wagenmans gaf een toelichting. Maar daaruit kwam niet naar voren welke kant het op zou gaan. Behoud of bestemming wonen. Het reglement stond geen discussie toe dus het bleef vaag en verontrustend. De raad kon geen mening ventileren of vragen stellen’.

Ik stel mijzelf de vraag hoe vaag en verontrustend de Raalter politici zijn. Of doe ik aan de zo gehekelde ‘framing’ welke mij weleens door diezelfde politici verweten wordt als ik een flardje gekopieerde tekst gebruik? Soms lijkt het wel of datgene wat het allerbelangrijkst is, namelijk als volksvertegenwoordiger ergens voor staan, in Raalte samen met de Raalter synagoge kansloos uit Raalte verdwijnt. Of mis ik iets, geachte Raalter politici? Kwam het reglement u goed uit?

Dhr. Aa heeft heel toepasselijk namelijk A gezegd en is zelfs een petitie gestart voor het behoud van de Raalter synagoge. Er zal dus vanuit de Raalter politiek een B als logisch vervolg op A moeten volgen. Een B in de vorm van een duidelijk statement en motivatie waarom de synagoge zou moeten verdwijnen of behouden gaat worden. En dit statement zal uiteraard en bij voorkeur voor de dag waarop het A zeggende electoraat een antwoord kan geven via de stembus op het politieke B naar buiten gecommuniceerd moeten worden.

Immers is er ruimte voor nieuw beleid zoals de Raalter politiek zelf ventileert, en cultuurhistorische waarden dienen gewaardeerd te worden met een beleid die past bij een visie op de historie en waarde van onze prachtige gemeente Raalte. Een visie die het Raalter electoraat kan waarderen met een stem die past bij datgene wat van belang wordt geacht door een grote groep verontruste mensen. Persoonlijk ervaar ik die ongerustheid als zeer terecht. En zou mijns inziens nog terechter zijn als duidelijke standpunten vanuit onze volksvertegenwoordigers geruisloos en tezamen met de synagoge verdwijnen. Het behouden van slechts de buitenkant van de synagoge is een B-keuze. Een A-keuze is mijns inziens de enige juiste keuze.

Wel, Raalter politiek, ik hoop dat u beseft dat het niet om het behoud van uw ‘buitenkant’ gaat maar om het hart van uw keuze en daarmee het hart van de synagoge.

Rob Poelman

Meer foto's