nsgk zoekt collectanten voor heino en omgeving

Er wordt gecollecteerd met een bus. Met de opbrengst van de collecte steunt NSGK kinderen en jongeren met een handicap. NSGK helpt, bijvoorbeeld met speciale vakanties, aangepaste speelplaatsen en kleinschalige woonvormen. Vrijwilligers mogen binnen de collecteweek zelf een tijdstip uitzoeken dat hen schikt.

Voor aanmelding of informatie kan men contact opnemen met Ineke van Toly, e-mail: inekevantoly@hotmail.com, tel. 0572-393256.

Meer foto's