nieuw seizoen don bosco van start

Alle jongens vanaf 7 jaar mogen meedoen. Het is de bedoeling dat ze gedurende de periode tot eind maart enkele werkstukken maken. De club komt wekelijks bijeen op de vrijdagavond; telkens van 19.00 tot 20.30 uur. De deelnamekosten bedragen 2 euro per avond. Graag opgave voor 20 oktober bij Frans Visser, tel. 0570-563021 (na 17.00 uur).

Meer foto's