gemeente olst wijhe sportcafe van belang voor inwoners en verenigingsleven

Onlangs stuurde fractievoorzitter Gerda Hulleman van Gemeentebelangen een brief aan het college. Hierin schetst ze de onwenselijke situatie die is ontstaan rondom het sportcafé. Deze week kreeg Hulleman antwoord op haar vragen:

“Geachte mevrouw Hulleman,

In uw brief van 3 oktober 2017 stelt u ons een aantal vragen over de ontstane geluidsoverlast van het sportcafé de Hooiberg in Olst. In deze brief beantwoorden wij deze vragen.

1. Kan het college uitleggen waaruit deze situatie is ontstaan tussen primair bewoner en huurder, maar secundair ook de gemeente, als bevoegd gezag, vergunningverlener etc.?

Door een omwonende, sinds 2016 woonachtig aan de Hooiberglaan 8, is begin dit jaar melding gemaakt van geluidsoverlast van sportcafé de Hooiberg. Het sportcafé, onderdeel van sporthal de Hooiberg, is in ons eigendom. Met de huidige uitbater, de Hooiberg Horeca V.O.F., is een huurovereenkomst gesloten. Op 18 maart 2017 heeft een van onze toezichthouders een geluidsmeting uitgevoerd. Daaruit bleek dat het maximaal toegestane geluidsniveau werd overschreden. De uitbater is hier vervolgens op aangesproken. Door dezelfde omwonende is een verzoek om handhaving ingediend op basis van het bestemmingsplan. Dit verzoek is door ons afgewezen. Omwonende heeft hier bezwaar tegen aangetekend. De zaak wordt binnenkort behandeld in de commissie bezwaar en beroep. Na de signalen van geluidsoverlast is vanuit onze rol als eigenaar/verhuurder onderzocht of eventuele bouwtechnische en/of andere fysieke aanpassingen aan het pand nodig zijn om het huidige gebruik mogelijk te maken. Hierover meer onder punt 2.

2. Is het college bereid samen met de ondernemer en de bewoners van de voormalige bedrijfswoning naar een leefbare oplossing te streven en aan welke maatregelen denkt het college, alsmede op welke termijn?

Ja, daar zijn wij toe bereid. Wij hanteren hierin als lijn dat de uitbater van het sportcafé zich moet houden aan de geldende wet –en regelgeving. Vanuit onze rol als eigenaar/verhuurder van het pand hebben wij de verantwoordelijkheid voor de bouwtechnische staat van het pand, in dit geval de geluidsisolatie. Naar aanleiding van de signalen over geluidsoverlast hebben wij een deskundig bureau deze zomer de opdracht gegeven voor het uitvoeren van een akoestisch onderzoek. Uit het rapport blijkt dat er aanpassingen nodig zijn om de huidige bedrijfsvoering van het sportcafé toe te kunnen staan met inachtneming van de geldende milieunormen. In onze vergadering van 24 oktober 2017 hebben wij besloten hiervoor de middelen beschikbaar te stellen. De opdracht tot treffen van de maatregelen wordt binnenkort verstrekt. De verwachting is dat het enkele maanden kan duren voordat alle werkzaamheden gerealiseerd zijn. Als alles gerealiseerd is wordt een geluidmeting uitgevoerd om er zeker van te zijn dat de aanpassingen conform het akoestisch onderzoek zijn uitgevoerd. Het bereiken van een oplossing ligt echter niet alleen op het bord van de gemeente. Ook de uitbater, bezoekers van het sportcafé en omwonenden hebben hierin een rol.

3. Is het college het met Gemeentebelangen eens dat het sportcafé, als enig volwaardig café in Olst, een belangrijke functie heeft voor de inwoners en verenigingen en dat deze voorziening niet mag verdwijnen. Aan welke maatregelen denkt het college?

Het sportcafé is voor Olst primair van belang voor het ondersteunen van de sportactiviteiten in sporthal de Hooiberg. Hier ligt een gemeentelijk belang, deze functie moet in ieder geval gewaarborgd zijn. Hierover zijn ook afspraken gemaakt met de huidige uitbater in de huurovereenkomst. Om deze reden zijn wij ook bereid tot het treffen van extra geluidsisolerende maatregelen. Daarnaast is het zo dat het sportcafé een bredere doelgroep bedient dan alleen sporters en is daarmee van belang voor inwoners van Olst en het verenigingsleven.

Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Derk van Dijken, telefoonnummer 14 0570.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Olst-Wijhe”

Meer foto's

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.