duurzame werkwijze tot in haarvaten bij waterschap

De plannen van WDODelta sluiten goed aan bij het regeerakkoord dat onlangs werd gepresenteerd. In dat regeerakkoord is immers veel aandacht voor de thema’s energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. In de afgelopen maanden verkende het waterschap diverse mogelijkheden en bracht het verschillende opties in kaart. Deze zijn onder te verdelen in vier richtingen.

Maaisel duurzaam hergebruiken
“We willen maaisel van dijken en oevers niet langer afvoeren, maar vanaf 2020 een waardevolle herbestemming geven”, licht dagelijks bestuurslid en portefeuillehouder duurzaamheid Hans de Jong toe. “Zo kan maaisel worden ingezet als grondstof voor biobased producten. Hierbij worden vezels uit maaisel hergebruikt bij de productie van papier, karton of verpakkingsmateriaal.” Ook kan van maaisel een nieuw houtachtig bouwmateriaal worden gemaakt (VeggieTimber) of als organische stof voor bodemverbetering worden ingezet in de regio. “We moeten dus van maaien naar oogsten en nuttig hergebruiken”, zegt De Jong. “Door kringlopen sluitend te maken, komen ook minder nutriënten (voedingstoffen) vanuit het maaisel in de sloot terecht en worden afvoerkosten vermeden.”

Energieneutraal
“Een energieneutraal waterschap vanaf 2025, is onze ambitie”, vervolgt de bestuurder. “Dit betekent dat ons eigen energieverbruik wordt gedekt door zelf opgewekte energie uit duurzame bronnen. Het waterschap is nu ongeveer voor 35% energieneutraal, doordat we met ons biogas stroom opwekken. Andere bronnen moeten de komende jaren dit aandeel verder laten groeien. We hebben een denkrichting ontwikkeld hoe we dit willen aanpakken. Denk hierbij aan biogas, zon, wind en waterkracht.” Inmiddels is al gestart met de installatie van bijna 300 zonnepanelen op het dak van het hoofdkantoor en de naastgelegen fietsenstalling. “Goed voor jaarlijks ruim 80.000 kWh groene stroom”, rekent De Jong voor. “Dat komt overeen met het gemiddelde verbruik van zo’n 24 huishoudens.”

Grondstoffen winnen uit afvalwater
Afvalwater is een bron voor waardevolle grondstoffen en energie. WDODelta wil grondstoffen uit het afvalwater van huishoudens, bedrijven en industrie terugwinnen en geschikt maken voor hergebruik. “Zo kan er fosfaat uit gewonnen worden, bruikbaar voor de productie van kunstmest.” Naast fosfaat ligt de focus van het waterschap op cellulose en humuszuren. Cellulosevezels afkomstig uit toiletpapier krijgen na reiniging een tweede leven in bijvoorbeeld isolatiemateriaal. Humuszuren worden gebruikt in de landbouw om in de bodem vastgelegde fosfaat beschikbaar te maken als meststof voor planten.

Duurzame werkwijze
De Jong: “We willen in onze ‘normale’ werkwijze tot in de haarvaten duurzaamheid actief en levend houden, zodat we kansen kunnen pakken. Dat komt voor een belangrijk deel voort uit houding en gedrag. Daarbij willen we ook slim gebruik maken van ideeën en initiatieven van inwoners, bedrijven en overheden.”

“Voorbeelden? Slimme oplossingen inbouwen in onze projecten, steeds meer elektrisch materieel gebruiken, zoals bedrijfsauto’s, werktuigen en tractoren én aandacht voor natuurwinst bij bouwprojecten. Maar ook de duurzame inzetbaarheid van medewerkers verbeteren en werk maken van de Participatiewet. Een brede scope dus.”

Meer foto's

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.