anna bentinck van schoonheten het raadsel van de zegge vii

“Wat bezielt burgemeester en wethouders van Raalte om een dure rondweg aan te gaan aanleggen rondom het terrein van de Zegge VII, terwijl de afgelopen jaren duidelijk maken dat er geen vraag naar nieuw industrieterrein is? Het is een onprettige gedachte, maar zou het kunnen dat dit puur om geld gaat? Er zijn twee rapporten uit de periode voor 2013 die dat gebrek aan vraag duidelijk aantonen. Maar Raalte leefde toen in de waan waar veel gemeentes in leefden, dat er gouden bergen te verdienen waren aan industrieterreinen. Een heel aantal gemeentes is door veel te veel grond aan te kopen in financiële problemen gekomen. Maar andere gemeentes hebben inmiddels de gronden afgeschreven en forse verliezen geïncasseerd. Raalte niet. Er staat een schuld van vele miljoenen te wachten, waar veel rente over betaald moet worden.

Wethouder Wagenmans laat weten dat er gegadigden zijn voor zichtlocaties aan de nieuwe rondweg rond de Zegge VII. Dat klinkt niet waarschijnlijk want de nieuwe rondweg is een kleine weg aan de rand van een nog leeg industrieterrein. Een weg alleen voor degenen die op het industrieterrein moeten zijn. Dat is geen zichtlocatie. Een zichtlocatie ligt langs de N35 of de N348. Het MBI terrein daarentegen, 5 ha pal langs de N35, is een mooie zichtlocatie. De rondweg om de Zegge VII is alleen een zichtlocatie voor reeën en hazen.

Op 13 september 2017 (Stentor) zou er volgens wethouder Wagenmans sprake zijn van vele gegadigden en een eerste schaap voor de dam. Op 13 oktober was wethouder Wagenmans met veertien bedrijven in gesprek. Het ene schaap is blijkbaar niet over de dam gegaan. In gesprek klinkt niet goed. Daarbij, bedrijven die zich gaan vestigen aan deze rondweg komen eenzaam te liggen aan een gigantisch groot leeg terrein van 33 ha, terwijl ze door de rondweg direct te bereiken zijn vanaf de N348. Voor de rondes van de beveiliging ligt het veel te ver van de rest van het industrieterrein. Een gouden plek voor inbrekers.

Er is een nieuwe wet, waardoor de gemeente over niet al te lang de gronden zal moeten afwaarderen naar landbouwgrond en het verlies zal moeten nemen. Het gaat om miljoenen die geleend zijn en waar ook nog rente over moet worden betaald. Een bedrag dat snel hoger wordt nu er nog allemaal kosten worden gemaakt voor de Zegge VII. Niet alleen de weg, maar daarnaast hele hoge inrichtingskosten. Het huidige college van B & W voelt hier duidelijk niet voor. De afschrijving moet namelijk verrekend worden en slaat een gat in de begroting. Leningen voor nieuw industrieterrein mogen apart geboekt worden, maar als het industrieterrein er niet komt en de inkomsten uitblijven dan moet er verrekend worden binnen de begroting. Dat komt slecht uit vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Het lijkt er op dat B&W heeft gedacht: ‘we investeren op de Zegge VII, zodat er geen sprake van is dat er niets gebeurt’. Dan hoeft er nu niet afgeschreven te worden en kan de hete aardappel van vele miljoenen schuld doorgeschoven worden naar een volgende generatie burgemeester en wethouders en raad. Alleen zijn die miljoenen dan nog veel verder opgelopen door alle investeringen die nu worden gedaan en door de rente.

Ik hoop dat ik geen gelijk heb, maar ik vrees van wel. Dit levert een industrieterrein op met eindeloos lege plekken en onveiligheid, terwijl het huidige industrieterrein er nu goed uitziet en goed functioneert en er nog veel terrein beschikbaar is (Zegge VI en MBI). Het levert in de toekomst een groot gat in de begroting op. De rondweg komt op 500 meter van het landgoed Schoonheten dat fors wordt aangetast. Dat is nooit meer te herstellen dus als het niet echt nodig is, is dat een vergaande verspilling van mooi landschap. Misschien is het een overweging voor de Raad, die duidelijk twijfelt, om een onafhankelijk deskundigheidsrapport te vragen.”

Anna Bentinck van Schoonheten

Meer foto's