zorgen bij omwonenden over aanpak n35

Geachte Gedeputeerde, Wethouder, Gemeenteraadslid, Fractielid,

Via deze brief willen wij, aanwonenden, omwonenden, gebruikers en andere belanghebbenden en vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang Laag Zuthem, Plaatselijk Belang Hoonhorst en Plaatselijk Belang Heino, onze zorgen uiten over de (1) zogenaamde meepraat bijeenkomsten, (2) de geld verspillende niet ondersteunde maatregelen in traject Heino Noord en (3) ontbreken strategische planvorming Koelmanstraat-Heino Noord (en verder).

Zoals u als bestuurder wellicht weet zijn de werkzaamheden voor de verbreding van de N35 op het traject Zwolle – Wijthmen zijn in volle gang. Wellicht weet u ook dat de werkgroep N35/Hagenweg afgelopen 14 juli een bijeenkomst georganiseerd heeft om aandacht te vragen voor de onveilige kruising Hagenweg/N35, het tracé van de N35 die niet is meegenomen in de planvorming (zowel niet in het traject Zwolle-Wijthmen als in het deeltraject Heino-Noord). Op 12 september 2017 is er een informatiebijeenkomst in Raalte geweest en hebben wij kennis kunnen nemen van de verdere plannen met betrekking tot het project N35 Wijthmen – Nijverdal. Hier werd onder meer het plan voor het deeltraject Heino Noord gepresenteerd.

(1) zogenaamde meepraat bijeenkomsten
Omwonenden en betrokkenen zijn meerdere malen in gesprek geweest met Rijkswaterstaat en de Gemeenten met betrekking tot de plannen ten aanzien van het deeltraject Heino Noord. Hier zijn veel bezwaren en alternatieven geuit ten aanzien van de voorgestelde maatregelen, maar deze hebben tot nu toe zowat niets opgeleverd, op de wijzigingen met betrekking tot bijvoorbeeld Landgoed de Gunne na. Het voorstel is onveranderd doorgevoerd en uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp.

Omwonenden en betrokkenen voelen zich hierbij niet gehoord en serieus genomen en bevestigd in het idee dat de inspraak- c.q. meepraat bijeenkomsten slechts een formaliteit zijn. Het vertrouwen is hierdoor verdwenen. Dit idee leeft breed onder betrokkenen bij meerdere tracés.
De heer Tank, omgevingsmanager van Rijkswaterstaat geeft dit zelf ook aan in zijn uitnodiging voor de meepraatbijeenkomst voor 2 oktober 2017: ‘We bieden u graag de mogelijkheid om de tekeningen te bekijken en opmerkingen te maken over de detailuitwerking van het voorlopig ontwerp, zodat we deze kunnen verfijnen. Het is belangrijk om te weten dat de ruimte voor aanpassingen zeer beperkt is, omdat de bestuurders eind 2016 besloten hebben welke maatregelen we gaan uitwerken.’

(2) de geld verspillende niet ondersteunde maatregelen in traject Heino Noord
De plannen zoals die er liggen met betrekking tot het deeltraject Heino Noord hebben geen enkele toegevoegde waarde voor de leefbaarheid en de veiligheid van de omwonenden en betrokkenen. Aanwonenden staan niet achter de plannen die nu op tafel liggen en voelen zich ook niet gehoord. Het is een ontwerp wat uiteindelijk niets meer behelst dan de ontsluiting van 3 woonhuizen en 1 boerderij. Beraamde kosten: €1.509.000,- volgens de prioriteitenlijst besteding.

Het verbreden van het kruispunt is geen oplossing voor het oversteken van landbouw- en vrachtverkeer. Door hun lengte, zullen zij de rijweg blijven blokkeren en door de verbreding van het kruispunt, zullen zij alleen nog maar langer over het oversteken doen. De verplaatsing van de kruising gaat ten koste van landbouwgrond en het wegrestaurant verliest zijn directe afslag. De verplaatsing is ook onnodig. Drie woonhuizen die daarmee ontsloten worden, kunnen ook met behulp van een kleine aanpassing aangesloten worden op de huidige kruising.

Dan blijft slechts 1 boerderij over die met behulp van de aanleg van een parallelweg en verplaatsing van de kruising ontsloten moet worden en waarvan de betrokkene zelf aangeeft hier niet de meerwaarde van in te zien. Weegt dan de verkeersintensiteit van deze gebruiker op tegen alle kosten, moeite en verlies van landbouwgrond die er mee gepaard gaan? Wij vinden dit onbegrijpelijk en getuigen van willekeur.

(3) ontbreken strategische planvorming Koelmanstraat-Heino Noord (en verder)
Bovengenoemde willekeur komen zien we bij andere afslagen in het deeltraject die wel mogen blijven bestaan en helemaal omdat 400 meter verderop het kruispunt N35 – Hagenweg ligt waar niets aan wordt gedaan. Een kruispunt met een grote verkeersintensiteit, wat dusdanig veilig zou zijn dat aanpassingen niet nodig zijn.

Wij vinden het onbegrijpelijk dat de planvorming en de uitwerking van de deeltrajecten los van elkaar plaatsvinden en samenhang ontbreekt. Waarbij men het tracé Koelmanstraat – Ganzepanbrug met daarin de kruising N35 – Hagenweg ‘vergeten’ is.

Al zijn de plannen voor Heino Noord nog niet definitief, toch heeft Rijkswaterstaat grondeigenaren al benaderd voor werkzaamheden op hun grond. Dit terwijl grondeigenaren hebben aangegeven niet met de plannen in te stemmen en schriftelijk bezwaren hebben geuit. Daarnaast is op nog geen enkele manier duidelijkheid geboden ten aanzien van eventuele ruilverkaveling of verkoop van de grond en definitief ontwerp. De opstelling van Rijkswaterstaat is dus bijzonder prematuur te noemen.

Stop het postzegelbeleid
De aanpak van de N35 wordt gedaan volgens het postzegelbeleid: op verschillende plaatsen postzegels plakken in plaats van één strategische visie waarin alle (verkeersveiligheids-)maatregelen worden aangepakt met ook op de toekomst, het opwaarderen van de weg. Met gevolgen voor andere plaatsen, lees Mariënheem, lees kruising Hagenweg/N35 en andere tracés. Stop met dit beleid. Gemeentes, Provincie en Rijk, maak één gefundeerd, integraal plan. Gemeentes en Provincie, maak je gezamenlijk sterk voor meer budget vanuit de nationale overheid. In de N35 wordt buitensporig veel provinciaal geld gestopt in vergelijking met andere trajecten, Den Haag loopt daarbij achter.

Heino Noord light versie
Vanwege het minimale rendement ten opzichte van hoge kosten, is ons voorstel daarom dan ook om het deeltraject Heino Noord niet door te laten gaan zoals nu wordt voorgesteld. Maak de ontsluiting van de Gunne via de Moerweg, sluit de woonhuizen op de huidige kruising aan, laat de rest achter wege. Gebruik de rest van het budget ter zijne tijd met toekomstige middelen voor aanpassing en verbetering van het tracé Koelmanstraat – Heino Noord. Niet als afzonderlijke delen, maar in samenhang, zodat de leefbaarheid en de veiligheid van alle omwonenden en betrokkenen in het gebied hiermee gediend is.

Wij hopen dat u als bestuurders het belang inziet en de uitdaging aangaat om op uw eerder genomen besluit terug te komen en niet koste wat kost het huidige plan door te voeren. Wij willen als omwonenden en betrokkenen constructief mee denken en gaan graag hierover met u in gesprek. Niet voor de vorm, maar als serieuze gesprekspartners. Op 2 oktober zijn belanghebbenden uitgenodigd door Rijkswaterstaat voor weer een zogenoemde meepraatbijeenkomst over deeltraject Heino noord. Graag willen wij deze gelegenheid aangrijpen om tijdens deze bijeenkomst bovenstaande discussie opbouwend met u aan te gaan en roepen we u op hier aanwezig te zijn.

De bijeenkomst is maandag 2 oktober van 19.00 tot 21.00 uur
Vanaf 18.45 staat er koffie en thee klaar.
Locatie: Omni Meubilae, Berkendijk 10, Heino

U kunt zicht aanmelden voor deze bijeenkomst via N35Wijthmen-Nijverdal@rws.nl met een cc naar niels@zuthem.nl. Meer informatie kunt u hier vinden.

Met vriendelijke groet,

Niels Tomson
Plaatselijk Belang Laag Zuthem
niels@zuthem.nl
06 21 26 37 87

Namens de werkgroep kruising Hagenweg /N35
Deze werkgroep bestaat uit aanwonenden, belanghebbenden en Plaatselijk Belang Laag Zuthem en Plaatselijk Belang Hoonhorst
Namens aanwonenden traject Heino Noord
Namens Plaatselijk Belang Heino
Namens Plaatselijk Belang Mariënheem
Namens Plaatselijk Belang Laag Zuthem

Meer foto's

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.