hans de kort schrijft open brief naar de gemeente raalte

Geachte dames/heren,

Zoals algemeen bekend, is bij vele Nederlanders enorme weerstand ontstaan tegen de buitensporige schaalvergroting binnen de agrarische industrie, in het bijzonder waar het de intensieve veehouderij betreft. Maar niet alleen daar. Ook de grootschalige monocultuur in de akkerbouw, waardoor de diversiteit aan flora en fauna in rap tempo achteruit holt, staat onder druk. Het oordeel van menig deskundige luidt dan ook, kort samengevat: Nederland is te klein voor deze excessieve vorm van landbouw, we moeten terug naar de grondgebonden landbouw en veeteelt.

Het was dan ook goed nieuws dat steeds meer Raalter raadsfracties zich keren tegen deze onwenselijke ontwikkelingen. Met veel instemming zullen inwoners van Mariënheem hebben gelezen dat nu ook Ben Nijboer van Burgerbelangen “alles uit de kast wil trekken” om de megastallen van de – op grond van dierenmishandeling veroordeelde en niet voor verbetering vatbaar geachte – varkensbaron Adriaan Straathof te verhinderen.

Dit najaar heeft de gemeenteraad de mogelijkheid nog meer excessen te voorkomen. De raad kan de dienstdoende wethouder Wagenmans ertoe dwingen de reeds lang geëiste – en toegezegde – bestemmingsplanherzieningen van het buitengebied snel uit te voeren, zodat ze nog in de huidige raadsperiode door u kunnen worden vastgesteld.

Ik doe u met betrekking tot veestallen de volgende voorstellen:

1. In het bestemmingsplan een definitiebepaling op te nemen van het begrip “megastal”, zodat hierover geen enkel misverstand meer kan bestaan.

2. In duidelijke regels vast te leggen wanneer en waar een megastal mag worden gebouwd. Ik wijs erop dat in het huidige bestemmingsplan op een aanzienlijk aantal agrarische bouwkavels megastallen mogen worden opgericht. De uitbreidingsmogelijkheden hiertoe zijn legio.

3. Het huidige plan zodanig aan te passen dat het plaatsen van een megastal/megastallen slechts bij hoge uitzondering en onder strenge voorwaarden, mag worden toegestaan. Bij voorwaarden kan bijvoorbeeld worden gedacht aan afbraak van bestaande veestallen, al dan niet op het eigen terrein. Voor de volledigheid: op een agrarische bouwkavel van 1 hectare kan probleemloos een megastal worden neergezet voor 7500 varkens. Met verdieping zou het zelfs 15.000 varkens kunnen zijn. Is het dan niet van de zotte dat in het huidige bestemmingsplan deze bouwkavels gemakkelijk kunnen worden uitgebreid tot 1,5 en 2,5 hectare?

4. Uitbreidingsmogelijkheden van bestaande agrarische bouwkavels slechts mogelijk te maken onder strikte en handhaafbare voorwaarden.

5. Duidelijke, effectieve en handhaafbare voorschriften op te nemen met betrekking tot het aanbrengen van aan het zicht onttrekkende landschappelijke beplanting. Het zou een gemeente die dit jaar voor haar landschapsbeleid is genomineerd door Landschap Overijssel voor de Landschapsprijs 2017, sieren.

Omdat inmiddels wel bewezen is dat de controle op gifgebruik in de agrarische sector niets voorstelt en omdat vrijblijvende convenanten het papier niet waard zijn waarop zij zijn geschreven, stel ik u voor om ook dienaangaande duidelijke en handhaafbare voorschriften omtrent het gebruik ervan op te nemen in de herziening en wel zodanig, dat eventuele beroepsprocedures daartegen met vertrouwen tegemoet kunnen worden gezien. Omwonenden van deze gifvelden, zoals voor de leliënteelt, hebben daar recht op.

Ofschoon dit een zogenaamde open brief is, verzoek ik u toch erop te reageren en hem te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.
Voor kennisgeving heb ik hieronder twee recente columns over het Nederlandse landschap bijgevoegd

Met vriendelijke groet,
Hans de Kort

Meer foto's

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.