olst gaat tunnel onder jan hooglandstraat nader onderzoeken

Olst-Wijhe heeft een adviesbureau verdiepend en breder onderzoek laten doen naar de verkeerssituatie in Olst. Tijdens dit onderzoek zijn extra verkeerstellingen gehouden zodat inzicht is verkregen in het aantal verkeersbewegingen en de bestemming van het verkeer. Op basis daarvan heeft het adviesbureau verschillende mogelijke oplossingen nader onderzocht. Dit onderzoek en de conclusies zijn vastgelegd in het rapport ‘Verkeerssituatie Olst’. Deze is te vinden op staging2.olst-wijhe.nl/verkeerolst.

Op basis van dit rapport heeft het college besloten om de varianten 1, 3 en 4 niet verder uit te werken en daarom in de ‘Structuurvisie Olst-Wijhe’ de noordelijke randweg te schrappen en te kiezen voor variant 2: Het scheiden van het langzaam verkeer en het gemotoriseerd verkeer en het spreiden van het langzaam verkeer over meerdere spoorkruisingen. Deze keuze houdt in – dat er na besluitvorming door de Raad op 20 november 2017 – variant 2 nader wordt uitgewerkt. Onderzocht wordt op welke wijze deze variant is te realiseren.

Participatie
Op de informatieavond van 21 juni zijn er veel suggesties gedaan voor de ruimtelijke inpassing van het fietsverkeer. Deze komen weer aan de orde bij deze uitwerkingsfase van variant 2. Daarbij zal de participatie van bewoners en ondernemers blijven en zelfs breder worden opgezet. De huidige begeleidingsgroep wordt onderdeel van dit participatietraject en wordt aangevuld met ondernemers en bewoners. Ook worden vertegenwoordigers van de middenstand en het onderwijs in de nieuwe participatiegroep opgenomen. In deze uitwerking zal ook de indicatieve kosteninschatting van zeven miljoen worden uitgewerkt naar een goed onderbouwd begrotingsbedrag.

Het plan met de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 5 juli tot en met 15 september 2017. U vindt het plan op staging2.olst-wijhe.nl/verkeerolst, bij de balies in het gemeentehuis en in het Holstohus. Bewoners kunnen binnen de genoemde termijn mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op het plan. Stuur uw schriftelijke reactie naar de gemeenteraad. Vermeld op welk plan en op welke onderdelen uw zienswijze betrekking heeft. Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij Gerard van den Blink, gemeente Olst-Wijhe via telefoonnummer 14 0570.

Dit waren tot voor kort de vier mogelijke varianten:

Variant 1: Bedrijven Industrieweg weg (mobiliteitsladder: ruimtelijke ordening)
Op basis van de telresultaten wordt in beeld gebracht wat het effect is op de verkeersintensiteiten als de bedrijven aan de Industrieweg worden verplaatst. Vervolgens wordt aangegeven wat het effect is op de verkeersveiligheid en leefbaarheid in Olst en Boskamp. Aanvullend daarop wordt in het verkeersmodel rekening gehouden met de scholen op de huidige locatie en een model waarin de scholen verplaatst worden naar een locatie nabij de sporthal in Olst.

Variant 2: Bestaande Jan Hooglandstraat verbeteren en eventueel aanvullen met onderdoorgang voor langzaam verkeer (mobiliteitsladder: beter benutten bestaande infrastructuur)
In beeld wordt gebracht welke mogelijkheden er zijn en wat daarvan het effect is op de verkeersveiligheid op de Jan Hooglandstraat en de Kornet van Limburg Stirumstraat. Er wordt aangegeven wat haalbare (inpasbare) locaties zijn voor een tunnel voor langzaam verkeer en wat haalbare maatregelen zijn om het profiel van de Jan Hooglandstraat en de Kornet van Limburg Stirumstraat te verbeteren en wat de effecten daarvan zijn op verkeersveiligheid en leefbaarheid in Olst en Boskamp. Aanvullend daarop wordt in het verkeersmodel rekening gehouden met de scholen op de huidige locatie en een model waarin de scholen verplaatst worden naar een locatie nabij de sporthal in Olst.

Variant 3: Zuid (mobiliteitsladder: nieuwe infrastructuur)
In beeld wordt gebracht wat de effecten en kosten zijn van een zuidelijke rondweg. Ook wordt aandacht besteed aan de ruimtelijke inpassing. Aanvullend daarop wordt in het verkeersmodel rekening gehouden met de scholen op de huidige locatie en een model waarin de scholen verplaatst worden naar een locatie nabij de sporthal in Olst.

Variant 4: Noord (mobiliteitsladder: nieuwe infrastructuur)
In beeld wordt gebracht wat de effecten en kosten zijn van een noordelijke rondweg. Ook wordt aandacht besteed aan de ruimtelijke inpassing. Aanvullend daarop wordt in het verkeersmodel rekening gehouden met de scholen op de huidige locatie en een model waarin de scholen verplaatst worden naar een locatie nabij de sporthal in Olst.

Meer foto's

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.