varkenshouderij sebava bv mag veranderen en uitbreiden

Bestaande varkenshouderij
De inrichting aan de Nijverdalseweg 13 in Mariënheem is een bestaande varkenshouderij waarvoor op 5 januari 2010 een omgevingsvergunning is afgegeven voor het houden van varkens. De inrichting is conform deze vergunning opgericht en in werking getreden. Hierdoor is er sprake van zogenaamde bestaande rechten die de basis vormen voor de nieuwe bedrijfsopzet. Het bedrijf heeft enige tijd leeg gestaan waarna de huidige eigenaar het heeft gekocht om er opnieuw een varkensbedrijf te exploiteren.

Nieuwe situatie
In de nieuwe situatie wordt het aantal varkens uitgebreid. De ammoniakemissie neemt hierdoor toe. Voor deze toename van de ammoniakemissie is door Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel een vergunning verleend voor de Wet natuurbescherming. Dit besluit is nog niet onherroepelijk omdat hiertegen beroep is ingesteld. Dit beroep is begin mei behandeld bij de Raad van State. Uitspraak volgt op korte termijn.

Vermindering geuremissie
Op 6 april 2016 heeft Sebava BV Mariënheem een verzoek ingediend voor een nieuwe omgevingsvergunning ten behoeve van de inrichting op het perceel Nijverdalseweg 13 te Mariënheem. In de situatie waarvoor nu vergunning wordt verleend, zijn alle stallen voorzien van moderne luchtwassers. Hierdoor is er sprake van een vermindering van de geuremissie en de emissie van fijnstof ten opzichte van de situatie waarvoor in 2010 vergunning is verleend.

Zienswijzen
Het ontwerpbesluit heeft met ingang van 8 september 2016 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn zienswijzen ontvangen van het Milieu Adviesbureau Middelkamp namens een aantal omwonenden aan de Nijverdalseweg en van een aantal bewoners van de Essenbree te Mariënheem. De zienswijzen hebben vooral betrekking op de vrees voor stankoverlast, geluidsoverlast, fijnstof en verkeersveiligheid. Naar aanleiding van de zienswijzen is de aanvraag op enkele punten nader toegelicht. De zienswijzen zijn deels overgenomen en deels niet. Voor zover deze zienswijzen zijn overgenomen hebben ze geleid tot tekstuele aanpassingen maar niet tot inhoudelijke wijzigingen van de vergunning.

Tegen het besluit tot vergunningverlening staat beroep open bij de Rechtbank en vervolgens eventueel hoger beroep bij de Raad van State.

Meer foto's

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.