toon ien en annelies

Als wij het over integriteit hebben valt al snel de naam van wijlen Ien Dales. Kamerlid geweest, minister en staatssecretaris. Een vrouw uit een stuk, hart op de tong, recht door zee, wars van protocol. Bekendste uitspraak: ‘een beetje integer kan niet’.

Van de week moest ik aan haar denken.

Wat was er aan de hand? Mijn fractiegenote Annelies Boerman is naast raadslid ook betrokken bij ‘Olst in Transitie’, de coöperatie Goed Veur Mekare en bij het initiatief Windmolens Olst Wijhe. En dat op vrijwillige basis. Een maatschappelijk betrokken raadslid. Zo zien wij dat graag, toch? Op de raadsagenda van afgelopen maandag prijkte het koersdocument grootschalige energie. Annelies is woordvoerder duurzaamheid binnen onze fractie. Vraag die vooraf, onder andere in het raadspresidium (een soort van agendacommissie) rees is of zij, gelet op haar nevenfuncties, nu wel of niet het woord zou mogen voeren. Nevenfuncties die keurig staan vermeld op de website van de gemeente Olst-Wijhe, maar dit terzijde.

Wij kregen het uiteindelijke advies om toch maar iemand anders het woord te laten voeren. Dit onder de noemer bij twijfel niet inhalen. Ik heb háár verhaal dus maandagavond voorgelezen in de raad. Had ik ook eens een keer een goed verhaal. Maar na afloop dacht ik, goh wat zou Ien Dales hier nu van gevonden hebben? Zijn dit nu die kleine dingetjes waar het om gaat of zou ze dit flauwekul hebben gevonden en had Annelies best het woord kunnen voeren.

Wij kunnen het Ien Dales niet meer vragen maar ik neig naar het laatste. Flauwekul dus. Nog niet zolang voerde ik als raadslid het woord over de komst van een nieuw kunstgrasveld voor Wijhe ’92. En die club draag ik een warm hart toe. Ben er ook lang vrijwilliger geweest. Was dat niet integer, had ik het woord niet moeten voeren? Mag een raadslid, die ook lid is van de medezeggenschapsraad van een basisschool, meestemmen over de onderwijshuisvesting? Niks mis mee toch? Moet een raadslid met een boerenbedrijf zich onthouden van stemming over een legesverlaging voor de bouw van boerenschuren? Kom op zeg.

Kortom Annelies had wat mij betreft gewoon het woord moeten voeren. Maar dat is wijsheid achteraf. Eigenlijk had ik, als fractievoorzitter ook gewoon op mijn strepen moet gaan staan. Het gezond verstand laten prevaleren boven de regeltjes. En zo leer je elke dag weer wat bij.

Dit alles laat natuurlijk onverlet dat je super alert moet zijn als gemeenteraadslid. Er zijn voorbeelden te over van hoe het niet moet. Ook in deze regio. Maar gekkigheid voorkom je niet met regels. Integriteit is een houding, je zelf bewust van wat wel en wat niet kan. Van gemeenteraadsleden verwachten wij dat ze voeling hebben met de samenleving. Dat ze met de poten in de modder staan.

Daarbij past dat wij ze het vertrouwen geven. Dat ze zelf weten wat niet en wat wel kan. En dat wij daar vooral niet over in de kramp schieten met elkaar. Ik ben benieuwd hoe u hier over denkt.

Toon Schuiling

Meer foto's