pvda olst wijhe proeft weinig ambitie in kadernota 2018 2021

De PvdA vindt dat geen goed idee. “Er is voldoende te doen. Olst-Wijhe is nog lang niet af. De kloof tussen de mensen die het tempo van de samenleving wél aankunnen en die daar moeite mee hebben groeit. Als het gaat om duurzaamheid is er volop werk aan de winkel. Het mag allemaal best socialer en groener”. Daarnaast wil de fractie toe naar een andere stijl van besturen. De gemeente lijkt het gevoel met dat wat er op straat gebeurt wat kwijt. College en raad staan te ver van de samenleving af, aldus de PvdA.

Het mag best wat socialer

Op sociaal terrein wil de PvdA dat de gemeente zich extra inspant om werkzoekenden aan het werk te helpen. In het bijzonder moet er aandacht komen voor de groep die van de WW in de bijstand dreigt te belanden. De PvdA vindt het te gek voor woorden dat er amper contact is tussen het UWV en de gemeente over deze groep en wil dat hier extra aandacht voor komt.

Op initiatief van de PvdA Olst-Wijhe heeft de raad besloten om de overschotten die er zijn binnen het sociaal domein ook daadwerkelijk binnen het sociaal domein te besteden. En dus niet aan grasbetonstenen of lantaarnpalen. Om dat geld een goede bestemming te geven wil de fractie een beter zicht krijgen op de effecten van de decentralisatie. “Kunnen de mensen de eigen bijdragen voor de zorg nog voldoen, zijn er mensen die zorg mijden, voldoet ons armoedebeleid nog?” Dit zijn enkele van de vragen waarop de PvdA een antwoord wil hebben.

Verder wil de fractie kijken of het mogelijk is om te komen tot een lokale zorg coöperatie waarin met name de huishoudelijke hulp kan worden ondergebracht. “Vraag en aanbod zijn op lokaal niveau vaak beter te matchen. Benut de kracht van de kleinschaligheid”.

En groener ook

Na lang aandringen van onder andere de PvdA heeft het college besloten om zelf het voortouw te nemen op het terrein van de duurzame energie. De fractie van de PvdA is daar blij mee. “Met elkaar hebben wij de afspraak gemaakt om in 2020 20% van onze energie duurzaam op te wekken. Dat maakt dat wij geen minuut te verliezen hebben”. De fractie wil ook graag dat de gemeente actief beleid voert op het terrein van energiebesparing. “Hier is echt winst te behalen”.

De PvdA wil ook dat het college serieus gaat bekijken of er, op een soepele manier, mantelzorgwoningen gerealiseerd kunnen worden. Dit als kinderen de zorg voor ouders op zich willen nemen. “Hier is behoefte aan maar het college van B. en W. werpt steeds procedurele belemmeringen hiervoor op. Dat moet anders”. Ook wil de PvdA dat de gemeente een actiever leegstandsbeleid gaat voeren. Zowel in het buitengebied als in de dorpen. Bijzondere aandacht moet er komen voor de leegstand van winkels in de kernen. “Wij kunnen hier als gemeente een grotere rol in spelen”, zo meent de fractie van de PvdA.

En zeker ook dichterbij de mensen

De gemeente heeft in de afgelopen jaren steeds meer taken op het bord gekregen. Dat heeft geleid tot stapels nota’s, verordeningen en regelingen. Raadsleden hebben handen en voeten nodig om dit allemaal bij te kunnen benen. De vertegenwoordigende taak van de raadsleden komt daardoor in het gedrang. “De samenleving heeft de gemeente bij belangrijke projecten als het verkeer in Olst en de onderwijshuisvesting terug gefloten”. De PvdA wil dat in de toekomst voorkomen. Olst-Wijhe moet minder vanuit de raadszaal en méér vanaf de straat worden bestuurd. Dichterbij bij de mensen. De fractie wil dat de gemeente daarbij wat minder formeel te werk gaat. “Het mag allemaal wat losser. Er is niks mee om af en toe wat buiten de lijntjes te kleuren”.

De volledige inbreng van de PvdA Olst-Wijhe kunt u lezen op staging2.olstwijhe.pvda.nl 
Meer weten: 06-52475781
Annelies Boerman, René Leber, Toon Schuiling

Meer foto's

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.