gemeente raalte sluit 2016 financieel gunstiger af dan verwacht

Wethouder Frank Niens is tevreden met dit resultaat: “in verbinding met de samenleving” dat is de rode draad als we terugblikken op het jaar 2016. Bij steeds meer werkzaamheden kijken we hoe we dit met inwoners, organisaties en ondernemers kunnen oppakken. We hebben veel gerealiseerd op allerlei beleidsterreinen en sluiten 2016 financieel gunstiger af dan we bij de zomernota 2016 hadden voorzien. Dat is een prima resultaat”. De jaarstukken 2016 worden op 13 juli 2017 in de gemeenteraad behandeld.

Financieel resultaat 2016
De jaarrekening 2016 sluit met een “bruto” positief resultaat van € 2,92 mln. Van dit resultaat moet in 2017 een bedrag van € 1,1 mln. opnieuw beschikbaar worden gesteld als gevolg van overlopende posten van 2016 naar 2017. Daarmee komt het netto resultaat op een positief saldo van € 1,82 mln. Dit is € 1,34 mln. voordeliger dan bij de zomernota 2016 werd verwacht, toen werd een positief resultaat verwacht van 0,48 mln. Dit resultaat is voor een belangrijk deel veroorzaakt door een hogere algemene uitkering, een positieve afrekening van de belastingdienst over voorgaande dienstjaren en een voordelig renteresultaat. Daarnaast zijn een aantal kleinere “plussen en minnen” ontstaan.

Een terugblik op het jaar 2016

Ruimtelijk
• Verschillende projecten zijn samen met inwoners en ondernemers opgepakt. Zo zijn inwoners het afgelopen jaar op verschillende manieren betrokken bij de plannen rondom het AZC, Nieuw-Tijenraan, Groen- en Kapbeleid, Bouwhuisplein en herinrichting Horstweg Broekland en de dorpsboomgaard in Heino.
• Onder regie van de provincie en samen met het bedrijfsleven zijn extra middelen van het rijk verkregen voor verkeersmaatregelen N35, traject Wijthmen-Nijverdal. De nieuwe Woonvisie is vastgesteld. Er zijn woonafspraken met de provincie gemaakt en prestatieafspraken met SallandWonen. Diverse initiatieven zijn met bewoners opgepakt, zoals de Nieuwstraat, kruising Ganzeboomlaan-Mettingenlaan en de Molenhof in Raalte, de Zwarteweg in Nieuw-Heeten en de Weseperweg in Heeten.
• Binnen de grondexploitatie heeft het herstel van de woningmarkt zich vertaald in een toenemende belangstelling voor bouwkavels

Sociaal
• 2016 is het tweede jaar dat de gemeenten er een groot aantal taken in het sociaal domein bij heeft gekregen. Het gaat om de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. In 2015 is vooral ingezet op een soepele overgang voor de inwoners, waarbij de zorgcontinuïteit de hoogste prioriteit heeft gehad. In 2016 hebben we steeds meer de nadruk gelegd op hulpverlening in een vroeg stadium zodat specialistische zorg later in het traject wordt voorkomen of uitgesteld. Maatschappelijke partners werken nu samen in het Kr8team. Er wordt steeds meer en beter gebruik gemaakt van de eigen kracht van de inwoners en het optimaal benutten van hun omgeving. Uit cliëntervaringsonderzoek 2016 is gebleken dat inwoners over het algemeen tevredener zijn met de geboden ondersteuning dan inwoners van andere gemeenten.
• Het eerste jaar van de Stichting Raalte Werkt is succesvol verlopen; de overgang van de medewerkers van de sociale werkvoorziening is geruisloos gegaan en door een goede samenwerking met ondernemers in Raalte zijn alle medewerkers geplaatst.
• De MFA in Laag-Zuthem is gerealiseerd en er zijn plannen voorbereid voor het renoveren en verbeteren van de Schalm en ’t As-spel in Mariënheem.

Economie
• Om de lokale economie te stimuleren zijn ondernemers betrokken geweest bij het economisch werkatelier en is een taskforce ondernemersdienstverlening ingesteld.
• De gemeenteraad heeft besloten om het betaald parkeren per 3 april 2017 af te schaffen.

Duurzaamheid
• Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol in onze samenleving, ook in Raalte. Zo is het aantal herbruikbare afvalstoffen in twee jaar met 10% gestegen, van 61% in 2014 naar 71% in 2016 en was de pilot wasbare luiers een succes. De opwekking van zonne-energie is in twee jaar bijna verdubbeld. Van alle energieverbruik wordt nu 7,1% duurzaam opgewekt.

Samenleving
• Met de “raad op pad” heeft de gemeenteraad vijf verschillende kernen bezocht. Bij alle bezoeken konden inwoners door middel van pitches kenbaar maken wat er in hun dorp leefde. De belangstelling was in alle kernen groot. De overige vier kernen zijn in 2017 bezocht. Na het zomerreces 2017 gaat de gemeenteraad evalueren.
• Met grote regelmaat hebben we social media ingezet om inwoners op de hoogte te houden van veranderingen op alle terreinen; Raalte armoedevrij en Kr8 van Raalte, wegafsluitingen, betaald parkeren, afval, nieuwbouw, duurzaamheid, groen, industrieterreinen etc.

 

Meer foto's

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.