gemeente olst wijhe organiseerde grote verkeersmetingen

op donderdag 18 mei 2017 zijn de tellingen van de verkeersmetingen voor het verdiepend onderzoek naar het verkeer in Olst besproken in de Begeleidingsgroep Structuurvisie verkeer Olst. Het verslag waarin ook de meetresultaten zijn opgenomen staat op staging2.olst-wijhe.nl/verkeerolst.

Wat valt op bij deze cijfers
• De Jan Hooglandstraat bij de spoorwegovergang is het drukste punt binnen Olst.
• Veel voertuigbewegingen, ook vrachtwagens blijven binnen het gebied Olst, De Meente en Boskamp.
• Er komen en gaan minder vrachtwagens van en naar de Industrieweg dan verwacht en er rijden er ook minder over de Jan Hooglandstraat.
• In grote lijnen kan worden geconcludeerd dat de nieuwe cijfers goed aansluiten bij het verkeersmodel 2015.

Vier varianten verder onderzoeken
De eerste variant gaat in op de vraag die bij bewoners leeft: “Wat betekent het verplaatsen van de bedrijven aan de Industrieweg voor het vrachtverkeer binnen het dorp”. De tweede variant sluit aan bij de Mobiliteitsladder van de Omgevingsvisie Overijssel, vastgesteld in april 2017. De derde en vierde variant gaan in op een noordelijke- of een zuidelijke ontsluiting. Op basis van deze metingen ligt het voor de hand dat de vier varianten nader worden onderzocht op de gevolgen voor de leefbaarheid en veiligheid voor Olst. Ook worden alle varianten getoetst aan de mobiliteitsladder van de Omgevingsvisie Overijssel.

Variant 1: bedrijven Industrieweg weg (mobiliteitsladder: ruimtelijke ordening)
Op basis van de telresultaten wordt in beeld gebracht wat het effect is op de verkeersintensiteiten als de bedrijven aan de Industrieweg worden verplaatst. Vervolgens wordt aangegeven wat het effect is op de verkeersveiligheid en leefbaarheid in Olst en Boskamp. Aanvullend daarop wordt in het verkeersmodel rekening gehouden met de scholen op de huidige locatie en een model waarin de scholen verplaatst worden naar een locatie nabij de sporthal in Olst.

Variant 2: bestaande Jan Hooglandstraat verbeteren en eventueel aanvullen met onderdoorgang voor langzaam verkeer (mobiliteitsladder: beter benutten bestaande infrastructuur)
In beeld wordt gebracht welke mogelijkheden er zijn en wat daarvan het effect is op de verkeersveiligheid op de Jan Hooglandstraat en de Kornet van Limburg Stirumstraat. Er wordt aangegeven wat haalbare (inpasbare) locaties zijn voor een tunnel voor langzaam verkeer en wat haalbare maatregelen zijn om het profiel van de Jan Hooglandstraat en de Kornet van Limburg Stirumstraat te verbeteren en wat de effecten daarvan zijn op verkeersveiligheid en leefbaarheid in Olst en Boskamp. Aanvullend daarop wordt in het verkeersmodel rekening gehouden met de scholen op de huidige locatie en een model waarin de scholen verplaatst worden naar een locatie nabij de sporthal in Olst.

Variant 3: zuid (mobiliteitsladder: nieuwe infrastructuur)
In beeld wordt gebracht wat de effecten en kosten zijn van een zuidelijke rondweg. Ook wordt aandacht besteed aan de ruimtelijke inpassing. Aanvullend daarop wordt in het verkeersmodel rekening gehouden met de scholen op de huidige locatie en een model waarin de scholen verplaatst worden naar een locatie nabij de sporthal in Olst.
Variant 4: noord (mobiliteitsladder: nieuwe infrastructuur)
In beeld wordt gebracht wat de effecten en kosten zijn van een noordelijke rondweg. Ook wordt aandacht besteed aan de ruimtelijke inpassing. Aanvullend daarop wordt in het verkeersmodel rekening gehouden met de scholen op de huidige locatie en een model waarin de scholen verplaatst worden naar een locatie nabij de sporthal in Olst.

Op basis van de uitwerking van deze varianten wordt verwacht dat een keuze kan worden gemaakt, voor de variant die het beste is voor de versterking van de leefbaarheid en veiligheid in Olst, Boskamp en Eikelhof en die ook zorgt voor ruimtelijke kwaliteit en voor wat betreft kosten realiseerbaar is.

Informatieavond 
Verwacht wordt dat deze varianten in de eerste helft van juni 2017 beschikbaar komen, zodat de gemeente Olst-Wijhe naar verwachting op 21 juni 2017 een informatieavond in het Holstohus kan organiseren om belangstellenden te informeren over de varianten.

Meer foto's

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.