raadsenquete over de zegge vii niet nodig

Alleen een reactie van het Raalter College (op het onderzoek) en een analyse of de geheimhouding rond 2015 wel zinvol was, kunnen nu, volgens hem, nog waardevolle aanvullingen op het rapport zijn. Deze weken kunnen de fracties en het college het bijna honderd pagina’s tellende onderzoek bestuderen, waarna er eind volgende maand over gedebatteerd zal worden.

Van Dam benadrukt dat door bijvoorbeeld slechte archivering niet alles duidelijk geworden is, maar er is wel voldoende bekend over het lange proces waarmee de gemeente Raalte sinds 2000 bedrijventerrein de Zegge wilde uitbreiden met fase VII, het gebied van onder meer de vroegere pluimveehouder Te Wierik en veehouder Haarman. Bewust zegt Van Dam daarbij dat het uitsluitend kennis op basis van schriftelijk vastgelegde bronnen is. “Wie vermoedt dat onder het mom van openbaar beargumenteerde keuzen andere bedoelingen of verborgen afspraken schuil gaan, zal met deze aanpak ontevreden zijn; zo komt de onderste steen nooit boven! Juist om die intenties te achterhalen zou het inzetten van een raadsenquête het enige en juiste middel zijn. Dan moeten betrokkenen immers de waarheid spreken.” 

Toch adviseert Van Dam om dit zware politieke middel niet toe te passen. “De veronderstelling dat dit gegarandeerd onderliggende intenties en verborgen afspraken boven water zal krijgen, is niet correct. Enquêtes zijn niet per definitie effectief. Het tweede argument is dat er voor de veronderstelling dat er andere intenties golden dan gedocumenteerd is, tenminste enige aanwijzingen moeten zijn. Louter het gegeven dat iemand van een beslissing persoonlijk heeft geprofiteerd, is geen bewijs dat die beslissing om die reden is genomen. Het lokale karakter van gemeentelijke politiek leidt er in bijna alle gevallen toe dat collectieve besluiten persoonlijke belangen direct raken.’

Lessen
Aan het einde van het rapport stelt Van Dam dat er wel lessen kunnen worden getrokken uit de gang van zaken. “Een les voor de raad kan zijn om voorstellen voor grondexploitaties, projectplannen en voortgangsrapporten van grote projecten en complexe ontwikkelingen voorafgaand aan de behandeling in de gemeenteraad kritisch te bekijken, bijvoorbeeld door er een second opinion op uit te voeren. Een les voor het College is om bij dergelijke projecten en ontwikkelingen alle informatie met de raad te delen, ook als dat bestuurlijk wat minder handig uitkomt.”

In het onderzoek wordt gedetailleerd beschreven hoe sinds 2000 de uitbreiding van de Zegge is verlopen. Wisselende voorkeuren (eerst wilde Raalte het bedrijventerrein richting Noord naar de Hooilandweg uitbreiden), toevalligheden, zoals het faillissement van pluimveehouder Te Wierik, andere samenstellingen van college en gemeenteraad, reacties van de provincie, problemen met saneringen en projectontwikkelaars, het komt allemaal gedetailleerd voorbij. Met enige regelmaat constateert Van Dam wel hiaten in de vastgelegde bronnen; wie en wanneer in welke functie heeft nu precies iets gezegd of gedaan? De vroegere archivering bij de gemeente laat volgens hem te wensen over.

Haarman
Uitgebreide aandacht is er voor de sanering van het stortgat en de asbestpot die op het terrein van de toen afgetreden wethouder Haarman werden gevonden. Dat leidde tot een schadepost van eerst een ton tot later meer dan een half miljoen. Bovendien verloor Raalte twee rechtszaken tegen de oud-wethouder. Uitgebreid beschrijft Van Dam hoe onderzoekers, ambtenaren, medewerkers, bestuurders en advocaten al dan niet in het geheim een rol speelden met hun adviezen en meldingen.

Meer foto's

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.