opinie de gemeente moet verkeersovertreders kunnen bekeuren

De Vereniging van Nederlandse gemeenten heeft een voorstel ingediend bij de Tweede Kamer om het mogelijk te maken dat gemeenten mogen bekeuren. Wij legden dat idee voor aan alle fractievoorzitters van Raalte, Olst-Wijhe, Ommen en Dalfsen. Hier de antwoorden:

Peter Moorman, D66 Raalte
De fractie van D66 Raalte is het helemaal mee eens om de Bijzonder Opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeenten meer bevoegdheden te geven en daarmee in de eigen gemeente op te kunnen treden tegen lichte verkeersovertredingen. De gemeente staat midden in de samenleving en weet als geen ander waar de leefbaarheid in het geding komt. Tijdens de bijeenkomsten van de “Raad op Pad” horen we regelmatig klachten over snelheidsovertredingen in kernen van dorpen. De capaciteit van de politie is te beperkt om daar met grote regelmaat op te controleren. Bovendien heeft de gemeente weinig sturing op de inzet van de reguliere politie. BOA’s kunnen deze taak prima overnemen en gelet op de vele klachten over te hard rijden verdienen ze zich zelf terug.

Gerda Hulleman, Gemeentebelangen Olst-Wijhe
Gemeentebelangen is voor meer blauw op straat. Dit kan door meer politie maar ook door BOA`s. GB heeft zich steeds hard gemaakt voor de BOA’s en gevraagd wanneer die derde wijkagent voor Olst-Wijhe kwam, het duurde maar.

Gemeenten hebben een lange lijst van te controleren zaken. Naast parkeren ook op het gebied van milieutaken. Onder milieu vallen bijvoorbeeld ook geluidsoverlast, illegaal storten (drugs) afval enzovoort. Van de lange lijst van controletaken kan de gemeente lang niet alles en lang niet adequaat oppakken. Er moeten dus prioriteiten worden gesteld. Dat gaat uiteraard ten koste van de handhaving zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin.

Daarom is elke uitbreiding van controletaken welkom in de ogen van GB. Of dat dan via een decentralisatie moet, zoals de VNG voorstelt, van Rijk naar gemeente, daar hebben we zo onze twijfels bij. Als zo’n decentralisatie een paar honderd miljoen extra kost (zo lezen we dat), kun je misschien beter het landelijke korps uitbreiden en onze gemeente een aantal extra agenten erbij geven. Er is voldoende werk dat uitgevoerd moet worden.

Naast bovengenoemde taken op het gebied van milieu is verkeershandhaving ook broodnodig.
Op snelheid uiteraard, maar ook op parkeren bij winkels en scholen. Agenten kunnen ook worden ingezet bij bewustwordingsprojecten. Die werken heel goed bij onze kinderen op de basisscholen en naar verwachting ook bij de ouders van onze kinderen, onszelf dus!

Rinus Hoogeslag, Gemeentebelangen Raalte
Gemeentenbelangen Raalte vindt het wenselijk dat gemeenten mogelijkheden krijgen om verkeerboetes te kunnen uitdelen. Niet omdat we dit veelvuldig willen doen en daarmee inkomsten willen genereren, maar wel als instrument dat ingezet kan worden in knelpuntsituaties. Wij zien hierin met name meerwaarde in verkeersonveilige situaties waarbij ook vanuit de inwoners behoefte is aan meer handhaving.

Maartje Lof,  D66 Olst-Wijhe
D66 Olst-Wijhe heeft tijdens de vorige verkiezingscampagne uitgebreid aandacht besteed aan een verkeersveilige schoolomgeving in onze kernen. In Olst delen fietsende kinderen de weg met grote vrachtwagens. Vrachtwagens rijden 24/7 op de weg en ook rond schooltijden. Dat maakt de situatie levensgevaarlijk. D66 heeft een beter alternatief: geen vrachtverkeer door het centrum op tijden dat de basisscholen beginnen en uitgaan. De gemeente kan dat wel regelen in een verordening, of met een verkeersbord, maar de politie moet het handhaven. En we weten dat verkeershandhaving geen hoge prioriteit heeft bij de politie. Een BOA van de gemeente die mag handhaven is dan een prima uitkomst.

Een kanttekening die ik hierbij wil maken is dat het uitschrijven van verkeersboetes geen doel op zich is. Verkeersboetes mogen zeker geen financiële prikkel zijn voor de gemeente om zelf te willen handhaven. Een boete is bedoeld om een gedragsverandering teweeg te brengen. En dat is een instrument die de gemeente goed zou kunnen gebruiken. Zeker als het gaat om overlast van vrachtwagens op schooltijden.

Hans Kamphuis, CDA Olst-Wijhe
Ik kan mij prima vinden in het voorstel. Handhaving schiet gewoon tekort in de openbare ruimte. We stellen regels maar handelen er niet naar. Om regels serieus te nemen moet je handhaven. We willen een veilige openbare ruimte en veilig verkeer daar kan een BOA met deze bevoegdheden beter mee uit de voeten.

Gerrit de Jonge, Volkspartij Ommen Vooruit
Net als in veel gemeenten is in Ommen handhaving, door het bevoegd gezag, op verkeersovertredingen een probleem. Volgens politie en openbaar ministerie staat dit onder aan de prioriteitenlijst. Dit is niet aan de burger uit te leggen. Als er door de wegbeheerder (gemeente) ingestelde regels op wegen niet gehandhaafd wordt, hebben het instellen van deze regels (verboden) geen zin. Het zou een pre zijn wanneer de gemeente Ommen zelf op de door de gemeente ingestelde regels mag handhaven.

Een aantal voorbeelden in Ommen:
– Op de Schurinkstraat en Julianastraat wordt te hard gereden en rijden ondanks het verbod stelselmatig vrachtwagens en landbouwverkeer op deze wegen.
– Op de Zeeserweg wordt de toegestane snelheid van 30 kilometer per uur massaal genegeerd.
– Aan de verbodsborden voor afslaan van de Zeeserweg naar de Stationsweg en andersom hebben veel bestuurders lak.
– Ondanks het verbod om met vrachtwagens en landbouwverkeer over de Vechtkade en markt te rijden, rijdt er veel van dit verkeer door de, zogenaamde huiskamer van Ommen.

Handhaving op deze voorbeelden ontbreekt. Wanneer gemeenten hier op mogen handhaven, dat Buitengewoon Opsporing Ambtenaren (BOA) bevoegdheden krijgen ten aanzien van kleine verkeersovertredingen, dan zouden deze betaald kunnen worden uit de inkomsten uit de bekeuringen. Kortom: inkomsten uit bekeuringen komen voor rekening van de gemeente Ommen.

Johan Wiltvank, PvdA Dalfsen
Op zichzelf wel te begrijpen dat gemeenten hierom vragen. Ze weten immers veel beter wat de lokale situatie is en waar wel en waar niet moet worden gelet op de verkeersregels. Het geven van invloed aan gemeenten bij de bepaling waar nou wel en niet gehandhaafd moet worden lijkt me ook volkomen terecht.

Maar ik heb er een ernstig en principieel bezwaar tegen om de financiële gevolgen (zowel de kosten als de inkomsten) bij de gemeente te laten landen. Hiermee wordt de verkeersboete een inkomstenbron voor de gemeente. En zoals dat gaat met inkomstenbronnen, gemeenten zullen er uiteindelijk op uit zijn om die inkomstenbron zo groot mogelijk te laten zijn en de kosten zo laag mogelijk. Daarmee wordt de financiële prikkel uiteindelijk doorslaggevend bij de vraag of er ergens wel of geen boete moet worden gegeven. En dat is volgens mij onjuist. Als er al een boete moet worden uitgeschreven moet dat worden gedaan met als reden de bevordering van de verkeersveiligheid of het tegengaan van overlast. En of dat geld opbrengt of niet doet dan niet ter zake. Omgekeerd zou het er ook toe kunnen leiden dat in een situatie die wel gevaar oplevert maar geen geld (omdat er maar weinig overtreders zijn), er om financiële redenen voor wordt gekozen niet te handhaven. Dat lijkt me ook zeer onwenselijk want geloof maar niet dat gemeenten financiën niet zullen laten meewegen bij hun beslissing. 

Handhaving van regels (strafrechtelijk of anderszins) moet niet financieel gedreven zijn. We verliezen dan uit het oog wat eigenlijk ‘de bedoeling’ is. En het zoveel mogelijk geld ophalen door gemeenten lijkt me geen doelstelling die past bij het verhogen van de verkeersveiligheid.

Meer foto's

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.