infoavond over vrijkomende agrarische gebouwen

Naar verwachting beëindigen tot het jaar 2030 circa 3200 agrariërs in Overijssel hun bedrijf. Bij deze bedrijven staat ongeveer 2,8 miljoen vierkante meter aan bebouwing. In Raalte staat hiervan 230.000 vierkante meter. Wat is er voor nodig om deze bebouwing een andere invulling te geven of te slopen? Hoe blijft het buitengebied aantrekkelijk om te wonen, werken en recreëren.

Het programma duurt van 19.30 tot 22.00 uur. Naast een presentatie van Ir. Edo Gies, gespecialiseerd in vrijkomende agrarische bebouwing (VAB), houden eigenaren van agrarische bebouwing korte presentaties waardoor duidelijk wordt waar zij tegenaan lopen. Het programma wordt afgesloten met een discussie. Na afloop is er uiteraard gelegenheid om nog even na te praten.

Graag aanmelding vooraf via vab@raalte.nl of op tel. 0572 347799. Mocht u nog een pitch willen geven over een idee of oplossing, dan kunt u zich nog tot en met 9 mei via hetzelfde mailadres/telefoonnummer aanmelden.

 

Meer foto's