opinie felle groei bouwsector zorgt voor nieuwe uitdagingen

Het moge duidelijk zijn: alle meters in de bouw slaan positief uit. In 2016 groeide de bouwproductie met meer dan vijf procent. Het aantal wanbetalingen nam af, het aantal bouwvakkers in de WW nam af en omdat kavels als warme broodjes over de toonbank gaan, is er een tekort aan bouwgrond. Zomaar een aantal feiten op een rij.

 Het resultaat is dat wij als aannemer aanvragen van mensen moeten afzeggen. Onze calculator Jurgen kan het niet meer bijbenen en onze werkvoorraad reikt tot diep in de zomer. Werk te over voor onze jongens, die we in de afgelopen jaren met moeite binnen boord hebben kunnen houden. Ook nieuw: opdrachtgevers die best een paar maanden willen wachten en begrip hebben voor de drukte. Het klinkt allemaal geweldig, maar het is alles behalve wenselijk.

Schaarste
Is het dan nooit goed? Nou, nee, niet in deze mate. De flinke piek zorgt namelijk voor een aantal negatieve bijeffecten. Allereerst het personeel. In de crisis is een flink aantal bouwvakkers uitgestroomd, ervaren vakmensen die niet meer terugkeren in de bouwwereld. Velen van hen hebben een regeling getroffen en zitten nu definitief ‘thuis’. 

En aangezien de bouw in de crisisjaren geen reclame heeft gemaakt, is er nu een schreeuwend tekort aan goede mensen. Het is te rustig op de opleiding van Bouwmensen. Daarnaast zijn er ook een heleboel bouwbedrijven omgevallen tijdens de crisis. Ook die komen niet meer terug. Het gevolg: schaarste aan de aanbodzijde.

Aan de vraagzijde is de gekte losgebarsten. Waarom? Omdat de hypotheekrente historisch laag staat. En omdat mensen kuddedieren zijn. Of we gaan met z’n allen niet (in de crisis) of we gaan met z’n allen wel (zoals nu). Als er één schaap over de dam is, dan volgen er meer. Dat spreekwoord kunnen we gerust aanpassen. Toepasselijker zou zijn: als er één schaap over de dam is, dan volgt de rest ook. Afijn, punt gemaakt: de vraag is torenhoog.

Als het aanbod laag is en de vraag hoog, dan heeft dat invloed op de prijs. Ook daarvan zou je kunnen zeggen: ‘Gonard, wat is het probleem? Nu krijg je eindelijk een goede prijs.’ Het probleem is de snelheid waarmee het allemaal gaat. De groei bouwt zich niet duurzaam op, maar vindt plaats met felle bewegingen. De vakopleiding tot timmerman en metselaar krijgt zo niet de kans om mee te bewegen. Wij, de bouwsector én consumenten hebben baat bij balans tussen vraag en aanbod. Die balans stelt ons in staat om mensen op te leiden en vaste contracten te geven.

Anticyclisch
Als ondernemer probeer ik met mijn bedrijf anticyclisch te denken. Zo hebben we in crisistijd flink geïnvesteerd in materiaal en personeel. Want dat is relatief goedkoop als de markt op z’n gat ligt. Nu de markt weer aantrekt doen we het weer zuiniger aan. Mijn advies aan consumenten is om precies hetzelfde te doen. Je bent eigenlijk gek als je nu meegaat met de massa. Het is beter om te wachten tot de storm gaat liggen. Dan is de prijs beter en hebben we meer tijd voor je. Een beetje slim zijn en niet achter de meute aanlopen, zo simpel is het.  

Meer foto's