nieuwe buurtbus zoekt nieuwe mensen

Op dit moment zijn er vergevorderde plannen om een nieuwe Buurtbus te laten rijden tussen Olst-Boskamp-Middel-Raalte, met een mogelijke uitbreiding met de buurtschappen Eikelhof en Elshof. Met het uitwerken van deze plannen onderstrepen de Gemeente en de Provincie de intentie om het landelijk gebied goed bereikbaar te houden en niet alleen te schrappen in basisvervoersvoorzieningen, maar ook daar waar nodig, nieuwe voorzieningen op te tuigen.

De buurtbus is een bus voor 8 personen die door Syntus beschikbaar wordt gesteld, die volgens een vaste route en dienstregeling rijdt en die gereden kan worden door mensen met een rijbewijs B. Bij het opstellen van het rooster wordt er rekening gehouden met de beschikbaarheid van alle vrijwilligers. U kunt dus zelf aangeven hoe vaak en wanneer u op de Buurtbus wil rijden.

Wat is er leuk aan rijden voor een Buurtbus?

Uit ervaring weten wij dat veel mensen het vrijwilligerswerk bij een Buurtbus als zeer plezierig ervaren. Je bent lid van een Buurtbusvereniging (met alle gezellige uitjes, etentjes, etc. die daarbij horen), je komt onder de mensen, hebt veelal ook dezelfde mensen in de bus waardoor er vaak leuke contacten ontstaan en rijdt met een mooie bus door een prachtige landelijke omgeving. Het team vrijwilligers is veelal een hecht team dat elkaar kent en diensten van elkaar wil overnemen, wanneer iemand om wat voor een reden dan ook een keer niet kan. Het werk geeft voldoening, waardering en de vrijheid om gerust op vakantie te gaan zonder dat dat een probleem oplevert. Kortom: leuk vrijwilligerswerk!

De bus kan alleen gaan rijden wanneer zich mensen melden als vrijwilliger

Wat is een bus zonder chauffeurs? Het is één van de eerste voorwaardes voor de nieuwe Buurtbuslijn. Willen we  de definitieve toezegging van de Provincie krijgen voor deze nieuwe Buurtbus, dan moeten we laten zien dat we het samen belangrijk vinden dat het buitengebied bereikbaar is. Dat scholieren in de winter bijvoorbeeld van Olst naar Raalte met de bus kunnen. Dat wij het fijn vinden om naar de markt te gaan in Raalte, naar de Hartkamp, het station. En dat we een groep vrijwilligers hebben die het leuk vinden om zich hiervoor vrijwillig in te zetten.

Meldt u daarom nu al aan als mogelijk nieuwe vrijwilliger van de nieuwe Buurtbus. Wij zijn op zoek naar chauffeurs, een coördinator en bestuursleden. Samen met u gaan we er dan een mooie Buurtbuslijn van maken.

Interesse?

Bent u niet ouder van 70 jaar en in het bezit van een rijbewijs B en heeft u interesse in vrijwilligerswerk bij de nieuwe Buurtbus? Neem dan contact op met Karin Köster via: info@indeweer.nl of bel: 06 3657855 (Start van de Buurtbus waarschijnlijk najaar 2017)

Meer foto's