het moet gaan om de kwaliteit van leven

Wat Maartje Lof vanavond in de raad Olst-Wijhe zei:

“We zien in deze structuurvisie veel terug van de trots van Olst-Wijhe. Ik proef de vele inspreekavonden, waar mensen hebben nagedacht over de identiteit en de positieve kenmerken van onze gemeente. Dat is mooi, en hoort ook bij een visie. Maar voorzitter, een visie gaat toch vooral over de toekomst. D66 wil het college ideeen meegeven voor de visie “Olst-Wijhe over 10 jaar”. Enerzijds 1) Hoe kan de structuurvisie oplossing bieden aan de heikele punten van vandaag? Anderzijds 2) Wat geeft ons vertrouwen in de toekomst?

Voorheen was groei nog de belangrijkste drijfveer in de structuurvisie. Hoeveel extra woningen, en waar dan? Bedrijventerreinen ontwikkelen om extra banen te genereren etc etc. Die tijd is voorbij. We moeten nu nadenken over een toekomst zonder groei, maar des te meer kwaliteit van leven. D66 wil het college graag een aantal onderwerpen meegeven die we graag terugzien in de visie, om met name de laatste 2 hoofdstukken te versterken.

Als ik de vele zienswijzen lees, van zoveel indieners, en met name de reactie van het college daarop, dan krab ik me toch even achter de oren. Waar wij, als gemeente zo’n groot beroep doen op burgerparticipatie en ook steeds meer afhankelijk worden van actieve inbreng van inwoners, daar zegt de wethouder als het hem niet uitkomt: “het is geen keiharde afspraak, maar een intentie, een richting, meer niet”. Dat is waarom mensen het vertrouwen in de politiek verliezen.

Voorzitter, van de 36 zienswijzen, gaat het college slechts in een enkel geval in op een wens van een inwoner, of instantie. Wij zouden het sterker vinden als het college bereidheid zou tonen om de visie op een aantal punten aan te scherpen, en de indieners tegemoet te komen. Deze actieve inwoners moeten we koesteren en enthousiasmeren om hun ideeen en zorgen met ons te blijven delen, maar voorzitter, het tegenovergestelde zien we gebeuren.

Olst.info heft zichzelf op, Welsumse omwonenden, PB Olst, allemaal betrokken inwoners die dreigen op te branden en de handdoek in de ring te gooien. Wat doet de wethouder om onze inwoners waardering te tonen en betrokken te houden?

Wat moet er in de visie staan
1. Dan wil ik stil staan bij de heikele punten van deze tijd, waarover de structuurvisie ons inziens moet gaan.

* Het is schrijnend om te zien hoe de leegstand in Olst verder doorzet. Ondernemers redden het niet. Dit is niet een probleem van de ondernemersvereniging, of van de leegstandscommissie van Olst, dat is een probleem van ons allemaal. In deze visie behandelt u Olst en Wijhe als 2 gelijken. En wilt u het voorzieningenniveau op peil houden. Waar hebben we het dan over? Ziet de wethouder niet dat we keuzes moeten maken en dat Olst niet gelijk is aan Wijhe? Of durft hij het niet hard op te zeggen? In de notitie Leegstand van een jaar geleden die onze raad mocht ontvangen stond meer visie dan in de structuurvisie. Dit heikele punt willen we benoemd hebben en we willen er een visie op zien. Niet alleen in de detailhandelvisie, ook in de structuurvisie.

* Verkeer in Olst. We zijn niet blij met het voorstel van een rondweg in Olst. Het voorstel lijkt als het schieten met een kanon op een mug. Wilt u werkelijk de doorgaande automobilisten faciliteren met een rondweg van pakembeet 10 miljoen? Of gaat het er om dat de alarmdiensten een tunnel nodig hebben als er ooit een dubbel spoor komt? Stel dát dan voor. Nu is de rondweg een doel op zich geworden, dat noemt men ook wel tunnelvisie.

Voorzitter, de mensen die op de inspraakavonden voor verkeer komen, zijn mensen die last hebben van vrachtwagens. Van herrie. Van uitstoot. Industrie in een woonwijk is ook niet meer van deze tijd. Dat is het echte probleem. Wat ons betreft mogen de kosten van een rondweg ook besteed worden aan het ontmoedigen van verkeer door het dorp en het verplaatsen van de industrie uit het centrum. Dát zou de leefbaarheid echt ten goede komen.

Bovendien kunnen we wandelaars en toeristen dan verwelkomen op een aantrekkelijk station in Olst, dán bereiken we meerdere doelen in 1. Door te kiezen voor toerisme én leefbaarheid én industrie probeert u de kool en de geit te sparen, dan schieten ze allemaal tekort. Daarom willen wij ook over de Industrieweg een duidelijke visie terugzien van de wethouder. Kies voor toerisme en leefbaarheid.

* Wind, het staat er in, maar het is ons niet duidelijk wat er wordt bedoeld met grootschalige participatie. Wij begrijpen dat aantal en locatie niet in de visie zijn opgenomen, maar koppel het aan een doelstelling. 7000 huishoudens betalen gemiddeld 1000 euro aan energieleveranciers. Dat willen we binnen de gemeentegrenzen houden en besteden. Dat is een visie! Als u niet komt met een voorstel, komen komen wij er in een later stadium mee.

* Afgelopen jaar hebben we ons diverse malen ingezet voor de gezondheid van onze inwoners. Het Olasfa dossier staat bol van mensen die letterlijk ziek zijn geworden van de sanering. Ook de gezondheidsrisico’s van veehouderij houdt mensen in onze gemeente bezig en is in de rest van Nederland ook onderwerp van gesprek.

U stelt voor om bij bestemmingsplanwijzigingen een gezondheidstoets te doen. Kunt u uitleggen wat voor nieuws u daarmee beoogt? Gebeurt dat dan nog niet? We hebben nu al een GGD advies gevraagd bij een vergunningaanvraag waar geen bestemmingsplanwijziging aan te pas kwam. Maar die wel broodnodig was.

Het probleem, voorzitter, is dat we nu niks met die gezondheidsadviezen kunnen doen. Daarom stellen wij voor dat het college een gezondheidskader opstelt met uitgangspunten, waarden en zo nodig normen, waaraan alle nieuwe ontwikkelingen op een betaalbare manier worden getoetst. Ik begreep uit de nagezonden GGD-zienswijze dat de GGD u daar bij kan helpen. Hoe kijkt de wethouder daar tegenaan? Wij willen dat deze toets doorslaggevend wordt bij het verlenen van een vergunning. Daarvoor hebben we een amendement.

Ideeën
1. Dan onze ideeen over de toekomst. Geeft deze visie vertrouwen aan een moeder van een 4-jarige? Als mijn dochter 14 is, hoop ik dat ze in een gezond leefklimaat kan wonen, en werken in Olst-Wijhe. Dat laatste moet lukken als we inderdaad een goed lopende toerisme sector hebben. Dan kan ze vakantiewerk doen op een ijsboerderij op het mooie Sallandse Platteland. Ze kan veilig fietsen van huis naar de Capellenborg, zonder last te hebben van landbouwverkeer. Ze kan tijdens de vakantie zwemmen ergens langs de prachtig ontwikkelde ijsselzone, vol natuur en biodiversiteit. Ze weet dat ze na haar studie in het bruisende Olst een startup wil beginnen, net als alle andere 4000 young professionals uit Zwolle en Deventer. Ze kan naar de hangplek voor jongeren of naar het zwembad, want die voorzieningen betalen de inwoners van Olst-Wijhe uit hun eigen windmolens. Dat, voorzitter, wens ik Olst-Wijhe over 10 jaar toe. Op dit moment heb ík niet het vertrouwen dat het college echt voor deze toekomst kiest.

2. We moeten echt keuzes maken, anders schieten we in alles tekort. We zullen dus helder moeten zijn in onze ambities voor onze toekomst.”

Meer foto's

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.