lto salland platteland zonder boeren is ondenkbaar

De agrarische sector is een belangrijke drager van het Sallandse platteland. Niet alleen is zij in grote mate verantwoordelijk voor het landschap, maar levert ook een enorme bijdrage aan de economie en werkgelegenheid. Van de werkzame bevolking in de regio Zwolle (waar ook Salland onder valt) is ruim 17% werkzaam in de agro en food sector. Hiermee worden bijvoorbeeld zorg, industrie en onderwijs flink overtroffen. In de toekomst van het Sallandse platteland, zal de agrarische sector dan ook een grote rol blijven spelen. Wel zullen én moeten er dingen veranderen.

De agrarische sector heeft het de laatste tijd niet makkelijk gehad. Lage opbrengstprijzen, problematiek rondom mest, toenemende regeldruk, dit zijn slechts enkele oorzaken, die ertoe bijdragen dat veel agrarische gezinsbedrijven geen opvolger hebben. Kostprijsverhogende eisen ten aanzien van dierenwelzijn en milieu zorgen voor een verminderde concurrentiepositie ten opzichte van andere Europese landen. Dit leidt tot (vaak maatschappelijk ongewenste) schaalvergroting en leegstaande bedrijven op het platteland; de kleinere gezinsbedrijven krijgen het steeds moeilijker.

Toch zijn er volop kansen voor de agrarische sector op het Sallandse platteland. Groei op meerdere locaties zorgen voor instandhouding van gebouwen en erven. Innovatie, waar we ook in Salland heel goed in zijn, denk bijvoorbeeld aan een Windstreekstal of een bedrijf als Veenhuis. Maar voor technische innovatie moet wél ruimte zijn, zowel fysiek als op het gebied van regelgeving. Een voorbeeld hiervan is het mogen gebruiken van mineralen uit dierlijke mest, in plaats van kunstmest, dit is nu niet toegestaan vanwege regelgeving.

De productie van voedsel in Nederland is steeds duurzamer. Nu al is 45% van de opgewekte duurzame energie (zon, wind, biogas) afkomstig uit de land- en tuinbouw. Voor het produceren van een liter melk in Nederland, is bijvoorbeeld maar een derde van de hoeveelheid CO2 nodig dan in Oeganda. Mede dankzij het uitstekende klimaat, is Nederland en daarmee ook Salland, bij uitstek geschikt voor voedselproductie. Een Sallands platteland zonder agrarische sector is daarom ondenkbaar.

Hierbij liggen wel een aantal uitdagingen voor de sector:

–        In de toekomst zal in Salland ruimte zijn voor verschillende boeren. Kleine producenten van streekproducten, biologische boeren en ook boeren die duurzaam voor de wereldmarkt produceren. Daarbij is onze uitdaging om samen te werken in plaats van tegen elkaar. Diversiteit kan elkaar juist versterken en een sterkere positie geven in de afzetketens.

–        Verbinding met de samenleving versterken, transparantie bieden over voedselproductie, zoals binnen het project ‘Salland Boert en Eet Bewust’, dat binnenkort uitgerold gaat worden.

–        Agrarische sector moet op een economisch verantwoorde manier beheerder van het landschap en natuur worden, waarbij meer aandacht komt voor biodiversiteit. Hiervoor is binnen de ‘Salland Deal’ en ‘Kracht van Salland’ steeds meer aandacht, waarbij wordt gezocht naar oplossingen met diverse (groene) gebiedspartners.

–        Bodemvruchtbaarheid verbeteren. Als LTO Salland werken we hieraan in het project ‘Bewust Bodembeheer’

De Sallandse Agrarische sector is innovatief, ambitieus, draagt sterk bij aan de Sallandse economie en biedt werkgelegenheid en perspectief voor mensen. Dit gebeurt met respect voor dier, mens, milieu en landschap. Voortdurend wordt geïnnoveerd en gestreefd naar verbeteringen voor diergezondheid, dierenwelzijn, volksgezondheid en voedselveiligheid. Waardering krijgen en producten af kunnen blijven zetten tegen een eerlijk prijs voor de boer, met een reële marge voor elke schakel in de keten, is de enige duurzame weg voor een vitale toekomst van de mooie landbouwsector in Salland.

Daarbij roepen we de Sallandse politiek op terughoudend te zijn met kostprijsverhogende wet- en regelgeving, die schaalvergroting in de hand werkt. Stimuleer juist de innovatiekracht van de sector en praat met ons, in plaats van over ons! Een Sallands platteland zonder boeren is ondenkbaar en zeker niet wenselijk!

Meer foto's

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.