structuurvisie olst wijhe in de inspraak

Alle plannen voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen worden straks aan deze visie getoetst. De visie, zoals deze nu wordt gepresenteerd, is gemaakt met input van inwoners en organisaties.

Op de visie is nu de officiële inspraak mogelijk. Dit kan tot en met 21 december aanstaande. Daarna zal de gemeenteraad begin volgende jaar de visie vaststellen.

Identiteit, ontwikkelingen, ambities
De visie beschrijft de aard van de gemeente (de identiteit), de ontwikkelingen die spelen, de ambities en de manier waarop die gerealiseerd kunnen worden. Voor deze visie is de gemeente ingedeeld in vier gebieden:
–              Sterke dorpen
–              Prachtige IJsselzone
–              Lommerrijke landgoederen
–              Sallandse platteland

Het uitgangspunt is het behouden en versterken van de identiteit. De visie is een handleiding voor èn een uitnodiging aan inwoners en organisaties om nieuwe ontwikkelingen te realiseren. Ontwikkelingen die bijdragen aan de versterking van de identiteit en kwaliteit van de leefomgeving en het landschap.

Olst-Wijhe over 10 jaar
De visie geeft het toekomstbeeld voor Olst-Wijhe. Samenwerken aan een kwalitatief, hoogwaardige woon- en leefomgeving met een toekomstbestendig voorzieningenniveau verbindt dan inwoners en ondernemers.

De visie geeft ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven van inwoners en ondernemers. Dit als een wenkend perspectief voor onder andere de vrijetijdssector, voor nieuwe functies voor vrijkomende gebouwen en voor lokale initiatieven.

De hoofdpunten
De hoofdpunten uit de visie zijn:

1.            Aantrekkelijk en veilig wonen voor jong en oud met passende toekomstbestendige maatschappelijke voorzieningen en mogelijkheden om te werken in en om de dorpen en buurtschappen

2.            Evenwicht tussen leefkwaliteit, bereikbaarheid en mobiliteit

3.            Vrijetijdsbesteding als impuls voor de lokale economie met de aantrekkelijke IJsselzone en ‘IJsselfront Olst-Wijhe’ als integrale gebiedsontwikkeling

4.            Versterken van toekomstbestendige landbouw en landgoederen

5.            Inzetten op het duurzaam vormgeven van nieuwe ontwikkelingen,  op duurzame energie en energiebesparing in het kader van de energietransitie

6.            Samenwerken aan  circulaire economie,  aan vestigingsmogelijkheden voor lokale ondernemers en daar waar mogelijk innovatie bevorderen

De uitvoering
Het hebben van een visie is één, maar de weg naar de uitvoering is over het algemeen weerbarstiger. Toch is de gemeente vol vertrouwen dat de geschetste ambitie reëel is. Wethouder Herman Engberink hierover: “Ik heb vertrouwen in de kracht van onze kleine gemeente en haar actieve inwoners en organisaties. Al meer dan eens heeft deze kracht zich bewezen. Die kracht hebben we nu ook weer nodig bij de complexe opgaven waar onze gemeente voor staat. Ik ben benieuwd of bewoners zich herkennen in de beschreven identiteit en vooral nieuwsgierig naar de meningen op het geschetste toekomstbeeld  in onze Structuurvisie. Ik nodig iedereen dan ook van harte uit om te reageren.”

Inspraakprocedure
De structuurvisie ligt ter inspraak van donderdag 24 november tot en met woensdag 21 december aanstaande. De inspraakreacties worden verwerkt in een zienswijzennota die door het college op 31 januari 2017 wordt besproken. De vaststelling door de raad is gepland op 13 februari 2017.

De conceptstructuurvisie vind je in de bijlage van dit artikel.

Meer foto's

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.