burgerbelangen wil aanpak kruispunt n35 hagenweg

BurgerBelangen stelde onderstaande vragen:

1. Klopt het dat het kruispunt Hagenweg/N35, inclusief de Ganzepanbrug zowel geen deel uitmaakt van de plannen voor het wegdeel Zwolle-Wythmen, als geen deel uitmaakt van de plannen voor het wegdeel Wythmen-Nijverdal? Zo ja, hoe is dit te verklaren?

2. Is (door gemeente, provincie en/of Rijkswaterstaat) een inschatting/berekening gemaakt over de effecten van de geplande maatregelen Zwolle-Wythmen, op het kruispunt Hagenweg/N35? Zo ja, was de uitkomst?

3. Klopt het dat dit wegdeel bewust buiten de bestuursafspraken (rond de besteding van 15 miljoen euro voor veiligheidsknelpunten) is gelaten? Indien zo: kunt u toelichten waarom u daarmee hebt ingestemd?

4. Eén van de wegdelen die wel in beeld is, is de noordkant van Heino, tussen de stoplichten en de Ganzepanbrug. T.a.v. een aantal erfontsluitingen wordt gedacht om een parallelweg te realiseren met een aansluiting nabij Heino. We hebben begrepen dat de suggestie om
hierbij ook te denken aan een aansluiting nabij de Ganzepanbrug van tafel is/wordt geveegd ‘omdat dit buiten het plangebied valt’. Kunt u dit bevestigen? Wij denken dat het voor de hand ligt juist wél voor een verbinding te pleiten. Graag uw zienswijze.

5. Tijdens de bijeenkomst van De Raad op Pad in Laag Zuthem werd dit kruispunt ingebracht als één van de majeure knelpunten, waarbij is aangegeven dat dit actief zou worden bij de gesprekken over de N35. Kunt u aangeven op welke wijze u dat vervolgens hebt gedaan?

6. In het verleden is door zowel PB Laag Zuthem, omwonenden van het kruispunt en ondernemers meerdere keren gewezen op het feit dat het deeltracé Zwolle-Wythmen stopt bij de afslag Hoonhorst, met alle flessenhalseffecten of het kruispunt Hagenweg/N35. Daarbij is tevergeefs aangedrongen om het tracé te verlengen tot voorbij de Ganzepanbrug. Mede om budgetredenen is daar niet voor gekozen. Vorig jaar bleek de aanbesteding gunstig uitgevallen te zijn, waarop het budget gebruikt is voor fietsbrug bij de Wythmenerplas. Waarom is toen niet overwogen een deel van de meevaller te gebruiken het knelpunt Kruispunt Hagenweg op te lossen? Heeft u deze optie toen ingebracht?

7. Welke mogelijkheden ziet u om het kruispunt alsnog een plaats te geven binnen één van de plannen?

8. Het onderhavige kruispunt, inclusief de (voor landbouw- en vrachtverkeer) te lage onderdoorgang van de Ganzepanbrug, ongeacht de termijn, hoe-dan-ook een keer aangepakt moeten worden. Deelt u deze mening, en kunt u aangeven of ook de provincie en Rijkswaterstaat deze mening delen.

9. Wij denken dat het goed zou zijn om samen met omwonen, bedrijven en PB Laag Zuthem (analoog voor het proces m.b.t. Kruispunt Bos) alvast -en achtief- een gedegen plan te maken, voor zowel de inrichting van kruispunt Hagenweg als de Ganzepanbrug. Het grote voordeel om dat nú te doen, is dat daarbij ook gekeken kan worden naar afstemming met de huidige discussie over de maatregelen rond Heino-Noord. Tevens kan dan een kostenindicatie worden gemaakt en worden bezien op welke wijze dit in te passen is binnen de huidige budgetten. Deelt u deze mening, en welke mogelijkheden ziet u om dit op te pakken?

10. Is u bekend of er in deze al (door provincie, gemeente of rijk) enig voorwerk is gedaan? Zo ja, wat was hiervan het resultaat.

Meer foto's

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.