rubbergranulaat met milieukeur in kunstgrasvelden gemeente raalte

In de uitzending van 5 oktober heeft het televisieprogramma Zembla aandacht besteed aan het gebruik van rubbergranulaat als instrooisel in kunstgrasvelden. Deze rubberkorrels bevatten stoffen die mogelijk kankerverwekkend zijn, zo werd gesteld in het programma. “Wij kunnen ons voorstellen dat deze informatie vragen oproept, zowel bij u als bij uw leden. Een aantal van u heeft hier over reeds contact gezocht. In deze brief informeren wij u over de stand van zaken en de situatie in de gemeente Raalte”, aldus de gemeente Raalte. Onderstaande de punten uit deze brief. 

Milieukeur
Dit keurmerk is van toepassing sinds 2011 en is gebaseerd op aandachtspunten op milieutechnisch en gezondheidskundig gebied. Het rubbergranulaat voldoet aan de eisen van ISA Sport of FIFA waar het gaat om stofvorming, veiligheid (sporttechnische eigenschappen) en kwaliteit, laat de gemeente per brief aan de voetbalbesturen weten. 

Rubbergranulaat
Rubbergranulaat is fijngemalen rubber. Dit wordt veelal gemaakt van oude rubberproducten zoals versnipperde autobanden die op deze wijze worden hergebruikt. De stof waarover het gaat, wordt gebruikt bij het produceren van autobanden. Het geeft het rubber stevigheid en elasticiteit. Deze stof zit in heel veel producten die we dagelijks gebruiken, bijvoorbeeld ook in elastiekjes. “Naar wij hebben begrepen is deze stof recentelijk toegevoegd aan de lijst van stoffen die mogelijk kankerverwekkend zijn.”

Onderzoek
Door de Europese Commissie is aan het ECHA (European Chemicals Agency) opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten hiervan op de gezondheid van mensen. De uitkomst daarvan is nog niet bekend, de resultaten worden rond februari 2017 verwacht.

Op verzoek van het ministerie van VROM is in 2008 door het RIVM (Rijks Instituut voor Volksgezondheid) onderzoek gedaan naar de veiligheid van rubbergranulaat. Uit de beoordeling bleek destijds dat de korrels geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengen voor de sporters die gebruikmaken van dergelijke kunstgrasvelden, in het tv-programma Zembla bleek dit onderzoek echter discutabel. Op basis van deze onderzoeksresultaten heeft het RIVM de gemeenten en de KNVB een positief advies gegeven ten aanzien van het gebruik van rubbergranulaat.

Begin 2017 wordt de uitkomst van het onderzoek door het European Chemicals Agency verwacht. “Wanneer blijkt dat er onaanvaardbare risico’s aan het gebruik van rubbergranulaat zijn, zal dit ongetwijfeld gevolgen hebben op zowel bestaande- als nieuw aan te leggen kunstgrasvelden”, besluit de gemeente in haar brief aan de voetbalclubs. 

Klik hier voor meer informatie over het ‘Milieukeur’. 
Klik hier om de uitzending van Zembla terug te kijken.

 

Meer foto's