duurzaam samenwerken op het gebied van landbouw water natuur en landschap

Sinds 2012 wordt er in Salland gewerkt aan De Kracht van Salland. De Kracht van Salland is een netwerkplatform voor de overheden, inwoners en organisaties van Salland, waarin plannen en ideeën – die bijdragen aan een vitaal Salland – samenkomen.

Binnen het netwerk de Kracht van Salland bestaat Salland Deal. Salland Deal is een hecht netwerk dat nu bestaat uit een samenwerking tussen Stichting IJssellandschap, pachtersvereniging, LTO Salland, Waterschap Drents Overijsselse Delta (DODelta), Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ), Stichting Kostbaar Salland (SKS), de Sallandse gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte en Agrarisch Natuur Vereniging (ANV) Groen Salland en terrein beherende organisaties vertegenwoordigt via Landschap Overijssel.

Dit netwerk gaat voor doelen op het gebied van landbouw, water, natuur en landschap. Deze organisaties hebben gekozen voor een integrale aanpak waarbij zij tegenstrijdige belangen, verschillende aanpakken, verschillende tijdsplanningen, soms tegenstrijdige doelen bundelen in gezamenlijke doelen. Dat doen ze omdat een vitaal platteland hen aan het hart gaat. Dit netwerk komt via hun vertegenwoordigers regelmatig bijeen om de samenwerking en projecten op hoofdlijnen te bespreken. In de uitvoering en in het veld gaan ze in detail in op de onderliggende projecten, hoe ze deze vorm geven en realiseren.

De aanpak is praktisch en resultaatgericht gericht op twee doelen:

1. De PLUS voor de gehele samenleving en het totale Sallandse landschap.
Dat willen ze bereiken door het vitale dynamische natuurrijke cultuurlandschap goed te beheren en ontwikkelen en zoveel mogelijk nieuwe combinaties van gebruik te initiëren in het kwadrant van landbouw, natuur, landschap en water.

2. De PLUS voor individuele ondernemers, gebruikers en bezoekers.
Dat willen ze bereiken doordat maatschappelijke diensten worden betaald en er met veel enthousiasme in gezamenlijkheid wordt gewerkt aan en genoten van een goed onderhouden, aantrekkelijk en dynamisch landschap.

Er worden verschillende projecten uitgevoerd. De penvoerder van een project is altijd één van de deelnemende organisaties. Onderling worden in de projecten zoveel mogelijke zaken op elkaar afgestemd en met elkaar opgetrokken.

Voorbeelden van deze projecten zijn pilot bermslotenbeheer van gemeente Raalte, het project om lichtuitstraling vanuit stallen te verminderen, de groene diensten ingezet door Stichting Kostbaar Salland en het agrarische natuurbeheer van georganiseerd onder penvoering van Agrarisch Natuurverenging Groen Salland. Maar ook innovatieve projecten worden opgepakt. Zo werkt men nu aan het project Duurzaam Bodembeheer en het nog op te starten project Salland Boert en Eet Bewust. 

Meer foto's

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.