reunie misdienaars en acolieten ter gelegenheid van 50 jaar pauluskerk

Alle bij de stuurgroep bekende leden zijn per post/mail aangeschreven. Je kunt je aanmelden bij Roland de Groot rgt@kpnmail.nl tot uiterlijk 16 september. Vermeld je naam en adres en de wens om deel te nemen aan de lunch.

Mocht je nog mensen kennen met wie jij destijds misdienaar of acoliet was stuur deze uitnodiging dan aan hen door. Na de viering wordt er een groepsfoto gemaakt om dit reüniemoment vast te leggen. Deze foto wordt uiteraard beschikbaar gesteld.

Meer foto's