gemeente raalte koppelt regenwater af

Schoon drinkwater en de hygiënische afvoer van vuil afvalwater zorgen ervoor dat de Nederlander een stuk ouder wordt dan zo’n 100 jaar geleden. Mede dankzij het riool zijn gevaarlijke besmettelijke ziekten zoals cholera verdwenen. In Raalte wordt afvalwater door het riool naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Hondemotsweg gebracht. Hier wordt het afvalwater gezuiverd en vervolgens geloosd op de Hondemotswetering. Door de zuivering blijven sloten, beken en rivieren grotendeels schoon. De leefomgeving van mensen, planten en dieren is daardoor een stuk aantrekkelijker geworden.

Klimaatverandering
Door de klimaatveranderingen regent het steeds vaker en heftiger. Veel van het regenwater dat van daken en wegen afstroomt, werd tot een aantal jaren geleden rechtstreeks op het riool geloosd. Hier wordt het vermengd met afvalwater uit de huizen en naar de rioolwaterzuivering afgevoerd en daar gereinigd. Bij hevige regenval raakt het riool overbelast. Bij een hoosbui kan het dan zo zijn dat de rioolbuizen het water niet aankunnen. Ook betegelde tuinen en erven zorgen voor meer water in de riolering en vergroten de kans op wateroverlast. Riooloverstorten gaan werken en er komt water op straat. Hierdoor werkt de rioolwaterzuivering niet optimaal.

Scheiden van water
De gemeente Raalte wil daarom het regenwater niet meer via de riolering afvoeren. In woonwijken die worden heringericht, sluiten we daken, verhardingen om de woning (o.a. inritten) en de woonstraten daarom niet meer op de riolering aan. Dit noemen we “afkoppelen”,  omdat het regenwater niet meer wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Naast het voorkomen van wateroverlast en het ontlasten van de rioolzuivering, heeft afkoppelen van regenwater meer voordelen.

Het verbetert de waterkwaliteit van vijvers en sloten
Als regenwater niet apart wordt opgevangen, verdwijnt het in de riolering en wordt het vermengd met huishoudelijk afvalwater. Bij hevige regenval raakt het riool overbelast en loopt het rioolwater via een riooloverstort in een vijver of watergang. Dit kan vissterfte en stank tot gevolg hebben. Door het regenwater af te koppelen, raakt het riool minder vaak overbelast en vindt er minder vaak overstort van rioolwater in vijvers en sloten plaats. Daardoor blijft de waterkwaliteit van vijvers en sloten beter.

Het voorkomt verdroging en waarborgt drinkwater
We pompen in Nederland grote hoeveelheden grondwater op voor ons drinkwater. Hierdoor zakt het grondwaterpeil. Gezien dat in ons land veel verhard is, krijgt hemelwater niet meer de kans om in de bodem te infiltreren. Indien regenwater wel direct in de bodem kan infiltreren wordt het aan het grondwater toegevoegd. Hierdoor stijgt het grondwaterpeil. Dat is belangrijk. Voldoende grondwater is van levensbelang voor landbouw en industrie, maar ook essentieel voor de productie van drinkwater.

Wat gaat de gemeente doen
In nieuwe wijken is scheiden van water al jaren de standaard. In oudere woonwijken wordt water van daken, wegen en straten, uit de wasmachine, vaatwasser, douche en toilet, nog vaak allemaal in één buis afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Bij reconstructies of herinrichting van wijken en wegen kijken we of we kunnen afkoppelen. Vaak worden bij die werkzaamheden ook het dak aan de straatkant van woningen meegenomen. 

De gemeenteraad stelt jaarlijks binnen het rioleringsbudget middelen beschikbaar om af te koppelen. Vaak proberen we aan te haken bij overige werkzaamheden in de openbare ruimte. Daarnaast gaan we door met onze planvorming om de ergste plekken met wateroverlast aan te pakken.

De gemeente kan je verplichten om af te koppelen
De gemeente Raalte kent sinds eind 2004 de “Verordening op afvoer van hemel- en grondwater”. Met deze wettelijke mogelijkheid kan de gemeente voor een bepaald gebied (via een gebiedsaanwijzing) afkoppelen van regenwater opleggen. Voor de gebieden waar nu reeds het regenwater in de openbare ruimte is afgekoppeld, gaat de gemeente een dergelijke gebiedsaanwijzing van toepassing verklaren. Dit houdt bijvoorbeeld in dat bij verbouwingen/uitbreidingen geen extra regenwater mag worden aangesloten op de riolering.

Meer foto's

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.