raalter inwoner geeft de gemeente een 6 6

Dit blijkt uit het landelijke benchmarkingsonderzoek ‘Waar Staat je Gemeente’ waar de gemeente in het voorjaar aan heeft meegedaan.

De gemeente Raalte scoort daarmee precies op het landelijke gemiddelde van gemeenten met een vergelijkbare grootte. “De resultaten laten zien dat we het goed doen op het woon- en leefklimaat, maar er is ook aanleiding om na te denken hoe we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren”, aldus burgemeester Dadema.

Resultaten
Voor het onderzoek Waar Staat Je Gemeente (WSJG) zijn 1800 vragenlijsten verzonden aan inwoners van de gemeente Raalte en 100 baliebezoekers in het gemeentehuis geënquêteerd. Ruim 547 inwoners gaven daaraan gehoor en konden hun mening geven over  een aantal maatschappelijke thema’s. De uitkomsten van dit onderzoek maken duidelijk dat Raalte veelal gemiddeld scoort in vergelijking met gemeenten van gelijke grootte.

Het onderzoek geeft niet alleen op thema’s een beeld van hoe de gemeente presteert, maar laat binnen de thema’s ook een aantal plus- en minpunten zien. Zo voelt de Raalter inwoner zich thuis in de buurt, is er voldoende groen en is het basisonderwijs voldoende nabij voor kinderen. Inwoners vinden dat de gemeente Raalte inwoners voldoende betrekt bij plannen en ruimte krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren. Ook de deskundigheid van medewerkers en aanvragen of voorleggen in het kader van de gemeentelijke dienstverlening wordt positief gewaardeerd.

Raalte kan zich echter ook verbeteren op een aantal onderwerpen, zo blijkt uit het onderzoek. Zo zijn inwoners van mening dat perken, plantsoenen en parken in de buurt beter kunnen worden onderhouden en kan de gemeente zich flexibeler opstellen als dat nodig is. De gemeentelijke dienstverlening aan de balie is van een 8,1 (2013) naar een 7,5 in 2016 gegaan. Ook worden tal van zinvolle ideeën en adviezen gegeven, van het opzetten van een gemeentelijk noodfonds samen met de kerken voor mensen die acuut financiële hulp nodig hebben, tot meer parkeerplekken en meer straatverlichting in het buitengebied.

Vervolg
Burgemeester Martijn Dadema wil de raad voorstellen om met deze gegevens in de hand aan de slag te gaan met het verder verbeteren van de dienstverlening. “Ik vind dat we met onze inwoners nader in gesprek moeten om onze dienstverlening dichter bij huis te brengen. Ik ken bijvoorbeeld gemeenten waar paspoorten op verzoek aan de keukentafel kunnen worden aangevraagd en later worden opgestuurd. Ik ben bereid om ook met dergelijke vormen te experimenteren als daar behoefte voor blijkt te zijn”.

De raad wordt daarom bij de behandeling van de begroting 2017 gevraagd eenmalig een bedrag beschikbaar te stellen voor een behoefteonderzoek naar dienstverlening ‘dichterbij huis’. Ook wordt, met het oog op de verbetering van de dienstverlening, voorgesteld een nieuwe visie op dienstverlening te formuleren. “Zo’n visie is nodig, omdat er diverse ontwikkelingen zijn zoals de verdere digitalisering van de samenleving, die het noodzakelijk maken te herbezinnen op onze gemeentelijke dienstverlening. Moet alles nog wel face to face of kunnen we meer gebruik maken van de digitale middelen die we tot onze beschikking hebben? Zo’n visie helpt ons keuzes te maken om in te zetten op datgene waar de Raalter inwoner behoefte aan heeft”, aldus Dadema.

Het rapport is te downloaden op: https://staging2.raalte.nl/actueel/nieuws

Meer foto's

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.