d66 olst wijhe grenzen aan groei vrieshuis

Grolleman Vrieshuis BV aan de Industrieweg in Olst heeft begin april een omgevingsvergunning aangevraagd om de productiecapaciteit uit te breiden van 5.500 naar 6.500 palletopslagplaatsen. Dat betekent een uitbreiding van bijna twintig procent. Daarvoor wil Grolleman het vrieshuis verhogen.

Uitbreiding van een bedrijf aan de Industrieweg is politiek een precair onderwerp gezien de ligging van het bedrijf en de daarmee gepaarde vrachtwagenbewegingen door het centrum van Olst.

Vrachtwagens
D66 is dan ook bezorgd dat met de uitbreiding van het vrieshuis ook het aantal vrachtwagenbewegingen zal toenemen en de norm, die gesteld is in 2002, zal overschrijden. Ook vindt D66 het verhogen van het vrieshuis niet passen in de omgeving.

Daarnaast vindt D66 dat hiermee wordt vooruitgelopen op het proces om te komen tot een actualisatie van de Structuurversie voor het gebied rondom de Industrieweg.

Structuurvisie
Vorig jaar heeft de raad gesproken over de toekomst van het bedrijventerrein. Het college liet toen weten dat ‘(…) het lange termijn perspectief voor dit gebied is geen bedrijvigheid’, waarbij is aangegeven dat de mogelijkheden onderzocht worden om het noordelijk deel van de Industrieweg geleidelijk om te zetten naar een woon-werklocatie en dat -wanneer er sprake is van uitbreiding van bedrijven en de komst van nieuwe bedrijven – er eerst en vooral gekeken moet worden naar de bedrijventerreinen in Wesepe en aan de Meente waar groei nog mogelijk is.

“Door in deze fase al in te stemmen met een bestemmingsplanwijziging waardoor de uitbreiding van het vrieshuis mogelijk wordt”, vindt D66 “dat er geen recht gedaan wordt aan het breed maatschappelijk debat over de toekomst van Olst, zoals door het college is aangekondigd. Het ontneemt de inwoners en ondernemers van Olst de mogelijkheid om open te kunnen discussiëren over de toekomst en leefbaarheid van het dorp, de verkeershinder in het centrum en de plannen voor het industriegebied aan de Industrieweg.”

Vragen
Tijdens de raadsvergadering in 2015 is afgesproken dat er een startnotitie voor dit gebied wordt gemaakt. Deze startnotitie zou in het eerste kwartaal van 2016 klaar moeten zijn. Ook is toen besloten dat belanghebbenden (omwonenden én ondernemers) bij dit proces worden betrokken. In de raadsvergadering van februari dit jaar is meegedeeld dat dit proces vertraagd is en dat belanghebbenden later worden betrokken, namelijk in het eerste kwartaal.

“Hun input wordt vervolgens in het tweede kwartaal verwerkt en zal uiteindelijk in het derde kwartaal ter inzage liggen in de tweede actualisatie van de Structuurvisie.”

D66 is van mening dat instemmen met de uitbreiding van het vrieshuis in deze fase dit proces doorkruist en stelt het college de volgende vragen:

1. In hoeverre is het aantal transportbewegingen nu in overeenstemming met de vergunning die in 2002 afgegeven is, en in hoeverre blijft dit in overeenstemming als de opslagcapaciteit wordt uitgebreid?
2. Klopt het overigens dat de locatie Olst wel een exportvergunning heeft en andere locatie(s) van Grolleman Vrieshuis BV niet?
3. In hoeverre houdt het college rekening met de visie dat alleen op de genoemde bedrijventerreinen uitbreiding kan plaatsvinden en dus niet op het bedrijventerrein rond de Industrieweg?
4. In hoeverre houdt het college rekening met de oorspronkelijke visie dat het volledige gebied ten oosten van het spoor kan worden ontwikkeld tot een aantrekkelijk woonwerklandschap?
5. Hoe verloopt het proces rondom de tweede actualisatie van de Structuurvisie? Worden belanghebbenden betrokken en worden hun behoeften met elkaar gedeeld?
6. Is deze herziene planning om te komen tot actualisatie van de Structuurvisie nog actueel? Is het mogelijk deze planning te versnellen?
7. Is het mogelijk en wenselijk om eventuele vergunningsaanvragen die vooruitlopen op de uitkomsten van dit proces pas in behandeling te nemen, zodra de tweede actualisatie van de structuurvisie een feit is?
8. Past verhoging van het vrieshuis planologisch en visueel bij het karakter van Olst?
9. Wat is uw reactie op de aanvraag van de omgevingsvergunning? Wat zijn hierbij uw afwegingen geweest en bent u van plan de raad bij dit vraagstuk te betrekken? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

Meer foto's

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.