raalte gaat inwoners bevragen over veiligheid

In de komende weken ontvangen 2.500 willekeurig geselecteerde inwoners van de gemeente Raalte een vragenlijst, waarin zij gevraagd worden naar hun eigen ervaringen met veiligheid.

Burgemeester Martijn Dadema legt uit: “Voor een goed gemeentelijk veiligheidsbeleid is het belangrijk dat we inzicht hebben in de ervaringen van de bevolking. Daarom houden we eens per twee jaar een onderzoek onder onze inwoners, de Veiligheidsmonitor. De ervaringen van inwoners zijn voor ons erg waardevol om te kunnen bepalen hoe het is met de veiligheidssituatie in onze gemeente.”

De gemeente roept iedereen op om de enquête in te vullen. Alle antwoorden worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt.

Meer foto's