gb maakt zich zorgen over woningen voor statushouders

Dit jaar moet de gemeente Raalte 86 woningen beschikbaar stellen voor asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen.

GemeenteBelangen wil graag van het college weten hoe hier uitvoering aan gegeven gaat worden. Ook wil de partij weten waar deze woningen aangeboden worden binnen de gemeente.

Woningzoekenden
GemeenteBelangen wil ook weten of de plaatsing van statushouders gevolgen heeft voor woningzoekenden en of zij voorrang krijgen.

Meer foto's