bb onderzoek oost om raalte is eenzijdig uitgevoerd

In eerdere studies voor een totaalplan voor de N35, is diverse malen bepleit om te kijken of de N348 te verplaatst kan worden naar ‘Oost-om Raalte’. Het verkeer komend uit de richting Deventer wordt dan via de Overkampsweg langs De Zegge aan de oostzijde om Raalte gelegd, om vervolgens aan de noordzijde weer op de N348 richting aan te haken. In de aanloop naar de plannen voor Kruispunt Bos heeft provincie daar een onderzoek naar laten doen, met als uitkomst dat dit ‘te duur’ zijn, en zou leiden tot extra reistijd voor vrachtwagens.

“Hoezo extra reistijd? De afstanden worden toch juist korter?”, zo vroeg Nijboer zich af om vervolgens het rapport eens kritisch te bekijken. Toen bleek dat alleen een ‘verkeerskundig’ is gekeken, met globale modellen en een aantal twijfelachtige aannames.

“De eerste aanname is dat bij de Oost-om variant de huidige weg om Raalte (richting Ceintuurbaan/sportvelden en Kruispunt Bos) wordt afgesloten. Dat is onlogisch. Door dit wegdeel open te laten verminder je juist de reistijd. Verder is op geen enkele manier rekening gehouden met de ontsluiting van De Zegge. Waarom is dat niet ingebracht door de wethouder? Een goede ontsluiting van De Zegge is superbelangrijk voor de ontwikkeling van het terrein.”

Als derde kritiekpunt worden de kosten genoemd. Die zouden hoger zijn dan het opwaarderen van Kruispunt Bos. Nijboer: “Die conclusie is flinterdun en niet onderbouwd. Let wel: als je kruispunt Bos aanpakt, dan moet je daarna óók nog iets met de afslag Ommen. Daar is geen enkele rekening mee gehouden. Heel vreemd.”

Vierde punt waarin het rapport een onvoldoende scoort is dat gewezen wordt op effecten op de verkeersstromen in Raalte-dorp. “Laat Raalte net bezig zijn om te kijken naar knelpunten en de oplossingen. Je zou dan zeggen: dit is een goede kans om te kijken of die Oost-om-variant wellicht kan helpen om die knelpunten op te lossen. Maar dat gebeurt niet.”

Huiswerk college
Als het aan BurgerBelangen ligt, moet het college de opdracht van 2009 alsnog uitvoeren. Nijboer: “Het wordt nu echt tijd dat de gemeente de regie neemt voor een gedegen oplossing voor het totale tracé. Inclusief de verdiepte ligging, de ontsluiting van De Zegge én de omleiding bij Mariënheem. Zodra dát helder is, kunnen we met kracht en overtuiging de lobby starten voor budget voor dit hele laatste deel van de N35, vanaf de Ganzepanbrug tot en met Mariënheem. Bovendien heb je dan ook scherp wat je intussen wel, of juist niet, moet doen.”

Meer foto's