vvd wil duidelijkheid over locatie gouden emmer

“Sinds de afgelopen zomernota bestaat er onduidelijkheid over de invulling van de voormalige Gouden Emmer locatie. Zoals al eerder aangegeven is de VVD fractie tegen woningbouw op deze locatie. Dit onder andere vanwege de gewekte verwachtingen bij de omwonenden”, zegt fractievoorzitter Alexander Kreule.

Tijdens de bijeenkomst met omwonenden is gezegd dat eventuele plannen afhangen van de nog te sluiten woningbouw overeenkomst. Aangezien het college deze inmiddels ondertekend heeft, wil de partij weten wanneer het college met omwonenden in gesprek gaat over de invulling, wat de gevolgen zijn van het tekenen van de overeenkomst voor de locatie en of het college het met de partij eens is dat woningbouw op deze locatie niet wenselijk is.

Meer foto's