raalte kan bruisend winkelcentrum krijgen

In Raalte werd in 2003 betaald parkeren ingevoerd. Tegelijk kreeg de middenstand het moeilijk. Gevolg was dat er minder mensen naar het centrum kwamen, winkels moesten noodgedwongen stoppen, de leegstand nam toe. Zowel het winkelend publiek als de winkeliers gaven de schuld aan betaald parkeren. Maar ook de economische crisis en de opkomst van webshops hielpen niet mee. De VVD vond het in 2015 tijd om op zoek te gaan naar de echte oorzaken en de beste oplossingen. Er kwam een onderzoek, daaruit ontstond het rapport Seinpost die op een VVD thema-avond werd besproken. GemeenteBelangen en het CDA schoven die avond aan. Na die bijeenkomst in april bleef het langere tijd stil. Voor Salland Centraal een reden om gedurende langere periode stil te blijven staan bij het onderwerp. De afgelopen maanden hebben we een artikelenreeks gepubliceerd over het winkelcentrum Raalte. De conclusie is dat ze in Raalte flink aan het werk moeten, maar dat er van het winkelcentrum nog heel wat te maken is.

Thema-avond
Het verhaal over winkelcentrum Raalte begint in april 2015. In hotel De Zwaan organiseert de VVD een thema-avond over de toekomst van het winkelcentrum. Dennis Melenhorst van de Sociaal Economische Raad Overijssel kwam het rapport Seinpost bespreken waarin afschaffen van het betaald parkeren naar voren komt. En er wordt geconcludeerd dat het verstandig zou zijn om de Daggertsbrug weer te openen. Verkeer vanuit Mariënheem kan Raalte daardoor makkelijker bereiken. VVD fractievoorzitter Ben Nijboer was die avond enthousiast. “Gelukkig zit er een uitvoeringsparagraaf in het rapport Seinpost zodat we aan de slag kunnen.”

Naast Ben Nijboer waren Guus Temmink (CDA) en Jan Schokker (GemeenteBelangen) aanwezig om openlijk discussie te voeren over het winkelcentrum. Zij kregen na afloop van een aantal dorpsbewoners te horen dat de politiek eens meer moet doen en minder moet praten.

Straatpraat
Sinds 2003 moet je in Raalte betalen om te parkeren. Daar is veel weerstand tegen en velen zien betaald parkeren als de oorzaak dat het minder gaat met de winkels, de sfeer en gezelligheid van het centrum. Lokaal Alternatief schreef op 6 oktober 2003 al een brief aan het college van Burgemeester en Wethouders met daarin een keihard oordeel. ‘Betaald parkeren dient eigenlijk geen enkel verkeerstechnisch doel, maar heeft de gemeenschap erg veel geld gekost. Volgens ons kan betaald parkeren dan ook in de annalen van bestuurlijke missers.”

Veel dorpsbewoners en ander winkelend publiek willen dat het betaald parkeren wordt afgeschaft maar ze hebben ook andere ideeën voor het winkelcentrum.

Leegstand
De discussie over betaald parkeren loopt dus in 2016 nog steeds. Inmiddels is duidelijk dat het niet de enige reden is dat het winkelcentrum in Raalte toe is aan verbeteringen. De winkelleegstand neemt toe maar is nog niet zo hoog als in 2012. Toen stond 13,5 procent van de totale winkelvloeroppervlakte leeg. In 2015 is dat 11,4 procent. Dat blijkt uit cijfers van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).
Positieve cijfers CBS
Er was ook goed nieuws. Het CBS bracht cijfers naar buiten dat het weer beter gaat met de detailhandel. Er is in september 2015 gemiddeld 4,3 procent meer omgezet in de detailhandel dan in dezelfde maand vorig jaar. Online is er ook meer omgezet dan vorig jaar. Vooral in de winkels waar de verkoop via internet een nevenactiviteit is steeg de omzet behoorlijk. De groei van de omzet bedroeg 27,6 procent. Webwinkels zetten 15,4 procent meer om dan in dezelfde periode vorig jaar. Verder concludeerde het CBS dat september 2015 een extra woensdag telde ten opzichte van vorig jaar. ‘Dat is gunstig omdat er op woensdag doorgaans meer verkocht wordt,’ aldus het CBS.

Dorpswandeling
Om een algemene indruk te krijgen van het winkelcentrum hebben we een wandeling door het centrum gemaakt met retail student Bram de Wilde. Hij vertelde ons dat er beleving moet zijn in het dorp. Als je op de parkeerplaats bij de Jumbo staat weet je niet goed waar het centrum begint. Dat vindt De Wilde een slechte zaak. Daarnaast is hij van mening dat een winkelpand op een A-locatie nooit leeg mag staan. “Een A-locatie is het hart van je centrum. Daar komen de meeste mensen. Het is niet aantrekkelijk als daar een pand leeg staat.” De Wilde stelt voor om winkeliers die op een B of C-locatie gehuisvest zijn, te laten verhuizen naar de leegstaande panden op een A-locatie.

Naast de leegstaande panden vindt hij dat Raalte het algemene straatbeeld kan opfleuren door te werken met lichtspotjes, de panden voorzien van een lik verf en winkels verder naar buiten bouwen. De Wal en het Schip noemt hij als voorbeeld. “Hier zouden de winkeliers hun winkel naar buiten kunnen bouwen. Daardoor creëer je een gezellig en knus straatje.”

Tot slot geeft De Wilde aan dat winkeliers online aanwezig moeten zijn. Het Raalter Ondernemers Verbond (ROV) heeft een eigen website. Daar is De Wilde enthousiast over. “Op zo’n website kun je precies zien waar de winkels gevestigd zijn, wat het aanbod is en waar je kan parkeren om de winkel te bezoeken.” De Wilde vindt het belangrijk dat op zo’n website de tekst van de winkelier komt te staan. En hij gaat verder. “Winkeliers moeten actief worden op social media. Op Facebook kun je makkelijk mensen uitnodigen om je pagina leuk te vinden. Via familie en vrienden bereik je op Facebook ontzettend veel mensen.” Klik hier voor het hele interview met Bram de Wilde.

Raalte heeft aantrekkingskracht
Directeur van de Sociaal Economische Raad Overijssel (SER) Dennis Melenhorst is van mening dat Raalte aantrekkingskracht heeft door de supermarkten. “Dat zijn de dagelijkse trekkers voor mensen.” Maar hij vindt ook dat Raalte daar meer gebruik van moet maken. Allereerst vindt hij dat het voor Raalte gewenst is dat de gemeente een constructieve houding inneemt. “De gemeente Raalte moet beginnen met het innemen van een constructieve houding. Als ik dan lees dat de afgelopen periode de precario, een gemeentelijke belasting voor voorwerpen op, boven of in de gemeenschappelijke grond, weer is verhoogd, vraag ik me af waarom?”

De constructieve houding van de gemeente zou er volgens Melenhorst aan bij moeten dragen dat er een flexibel bestemmingsplan geschreven wordt waarin staat wat echt niet kan. Maar geen bestemmingsplan die allerlei kleine beperkingen oplegt.

Verder noemt Melenhorst de trend ‘blurring’ waarin winkels ook andere producten kunnen aanbieden dan het hoofdproduct. “Je moet dan denken aan een schoenenzaak die ook een wijntje kan aanbieden”, stelt hij.

Melenhorst vindt dat een winkelcentrummanager geen overbodige luxe is. Hij vindt het positief dat er een ondernemersfonds is opgericht. “De ondernemers moeten het centrum zelf aantrekkelijk maken. De rol van de gemeente is om hierbij zoveel mogelijk belemmeringen weg te nemen. Daarbij kun je denken aan vergunningverlening, afschaffen van betaald parkeren, het toestaan van uitstallingen op straat. De gemeente kan faciliteren bij het creëren van continue reuring in het centrum.”

Het laatste idee dat Melenhorst heeft voor Raalte is de landelijke retaildeal. “Daarin worden partijen bij elkaar gebracht om ideeën te ontwikkelen voor de detailhandel en die ideeën worden uitgevoerd in meer dan 50 aangesloten gemeenten.” Klik hier voor het hele interview met Dennis Melenhorst.

ROV druk met de toekomst
Met al deze ideeën op zak waren we nieuwgierig naar de mening van het Raalter Ondernemers Verbond. We klopten aan bij Bert Bourgonje die de ideeën enthousiast ontving en zegt dat het ROV bezig is met de toekomst van het winkelcentrum. Het ROV heeft daarvoor vier speerpunten. “Wij zijn druk bezig met het afschaffen van betaald parkeren, het handhaven van het fietsverbod, het verfraaien van het dorp en het positioneren van Raalte binnen promotiecampagnes.”

Bourgonje begint met het goede nieuws dat er een winkelcentrummanager is aangesteld vanaf 1 januari 2016. “Ze komt uit Raalte en zal het aanspreekpunt zijn voor winkeliers. Daarnaast gaat ze proberen structuur te brengen in allerlei zaken. In eerste instantie is het belangrijk dat bepaalde zaken bij de juiste mensen terecht komt. Ze gaat bijvoorbeeld niet de fietsen bij een ondernemer voor de etalage weghalen. Maar ze kan wel adviseren om een bordje in diezelfde etalage te hangen waarop staat dat er geen fietsen geparkeerd mogen worden. Daarnaast onderhoudt ze contact met de gemeente en met de clubs die activiteiten in het centrum organiseren.”

Bourgonje is bezig met het positioneren van Raalte in het secundaire gebied rondom het dorp. Hij schrijft daarvoor een promotiecampagne. “Het secundaire gebied voor Raalte zijn plaatsen als Deventer, Zwolle en Almelo. Met de campagne willen we proberen om mensen uit die steden weer naar Raalte te krijgen.”

Een ander speerpunt van het ROV is het handhaven van het fietsverbod. Er is twijfel in het dorp of het fietsverbod nog steeds geldt. Een man zei dat het irritant is dat er nog steeds gefietst wordt. “Maar ik ga niet aan de kant hoor. Ik sodemieter ze er zo af.” Bourgonje lacht en zegt dat de tekst op de borden te klein is. “Maar daar komt verandering in.” Net zoals het ROV ook betere wegbewijzeringsborden wil plaatsen. “Er komen bordjes net zoals in Deventer waarop een aantal belangrijke gebouwen, zoals bijvoorbeeld de bibliotheek, staan aangegeven.”

Bourgonje komt desgevraagd ook terug op de ideeën van Dennis Melenhorst en Bram de Wilde. Het ROV is een voorstander van een flexibel bestemmingsplan zoals Dennis Melenhorst aangaf. “Neem nou het braakliggende terrein naast appartementen De Wal aan de Marktstraat. Ik woon er zelf in de buurt en het is dat wij er zo nu en dan met de maaier overheen gaan anders staan de struiken meters hoog. Je zou er een mooie fietsenstalling van kunnen maken.”

Er wordt ook gekeken naar de website van het ROV. “We willen het “Winkelen in Raalte” promoten. Daarnaast willen we de website interactiever maken. Daarbij gaan wij als ROV de ondernemers helpen. Zodat ze met een goed en duidelijk verhaal op de site komen en dat mensen precies weten waar de winkel te vinden is die ze zoeken”, zegt Bourgonje.

Bram de Wilde opperde om ondernemers op een B of C-locatie te huisvesten in een leegstaand pand op een A-locatie. Die gedachte roept positieve gevoelens op bij het ROV. Bert Bourgonje geeft aan dat het ROV er een voorstander van is maar dat het een lastige kwestie is. “De verhuurders zullen dan met de huurprijs concessies moeten doen en dat wil niet iedere verhuurder.” Klik hier voor het hele interview met Bert Bourgonje.

Gert Siebert, makelaar bij Siebert makelaardij, is het niet met Bourgonje eens. “Het komt vaak genoeg voor dat beleggers aangeven dat een pand nog opgeknapt moeten worden. Als de ondernemer dat doet wordt er vaak afgesproken dat er het eerste half jaar geen huur betaald hoeft te worden. Daarnaast willen beleggers ondernemers ook wel een kans geven om hun zaak goed op te starten. Dan wordt er in het eerste jaar minder huur betaald maar worden er afspraken gemaakt voor de langere termijn. Dus dat ze helemaal niet mee denken met de ondernemers is niet waar.”

Om ondernemers die gevestigd zijn op een B-locatie, voor dezelfde huurprijs een winkel te laten runnen op een A-locatie is volgens Siebert geen optie. “Wat wel eens gebeurt, is een pand tijdelijk verhuren. In Raalte zit nu aan de Marktstraat 4 Anita’s Retro Shop. Normaal staat Anita op markten en braderieën. Nu is ze voor een paar maanden in het centrum gevestigd.” Zo’n tijdelijke vestiging van een bedrijf is mogelijk een oplossing om ervoor te zorgen dat de A-locaties in het centrum niet leeg staan. Klik hier voor het hele interview met Gert Siebert.

Het nieuwe winkelen
De winkeliers in Raalte beseffen dat het publiek niet zomaar naar de winkel komt. Daarom zijn een aantal ondernemers gestart met een vorm van ‘het nieuwe winkelen.’ Boertie Optiek biedt klanten al een aantal maanden de mogelijkheid om brillen te passen in de online brillenpaskamer. Je begint met het uploaden van een pasfoto. Daarna meet je de afstand tussen je pupillen. Vervolgens krijg je een voorbeeldbril op je neus en kun je verschillende monturen uitzoeken. Net zolang totdat je er één gevonden hebt die je bevalt. Nog één klik en je bril ligt in de winkel.

Intersport Schutte in Raalte is ongeveer een jaar geleden gestart met het concept Teamsport. Inmiddels maken ruim 30 sportclubs uit de regio gebruik van de dienst waarbij Teamsport al het werk omtrent kleding uit handen neemt van de clubs. Naast het bedrukken van kleding en het overleg met sponsoren richt Teamsport Raalte ook webshops in. “We bouwen een webshop die aan de website van de club gelinkt wordt. Van daaruit kunnen leden kleding bestellen. Het logo van de vereniging drukken we er dan gratis op. Niet alleen Intersport, maar ook de club verdient dan aan de verkochte artikelen”, vertelt Bjorn Cents.

Naast de nieuwe verkoopmanieren in een aantal winkels, is er in Raalte ook een ondernemersfonds gestart. Ondernemer Hugo ter Haar vertelt; “Het ondernemersfonds zorgt ervoor dat alle winkeliers reclamebelasting moeten betalen. Daardoor kunnen ondernemers, die eerder niet mee wilden doen met organiseren van activiteiten, niet onder een bijdrage uit.” Bert Bourgonje geeft aan dat het ROV ook blij is met de komst van het ondernemersfonds. “Met het extra geld dat we daarmee ophalen kunnen we activiteiten organiseren maar ook het dorp verfraaien.” Klik hier om meer te lezen over het nieuwe winkelen.

De mening van het publiek
Het winkelcentrum in Raalte is er natuurlijk voor het publiek en zij hebben ook een mening. Na aanleiding van het nieuws vlak voor de kerstdagen dat V&D op het randje van de afgrond bungelt kwam econoom Cor Molenaar aan het woord op Radio 1. Hij vertelde dat hij het liefst winkelt bij kleine winkels waar een ondernemer nog echt ondernemer is. En waar er nog tijd is voor de klant. Op Sallandcentraal.nl vroegen wij of winkelcentrum Raalte vooral aantrekkelijk is door particuliere winkeliers. Een ruime meerderheid van 79,8 procent van de stemmers was het daarmee eens. We vroegen ook waarom. De meest uiteenlopende reacties kwamen binnen. Ellen de Vries: “Ik mag hopen dat er steeds meer particuliere winkeliers komen (en die er zijn blijven). Dat maakt inderdaad een winkelcentrum aantrekkelijk en onderscheidend van andere winkelstraten. Maar dan moet er wel iets aan de huurprijzen gebeuren.” Klik hier voor meer reacties van het publiek.

Daarnaast vroegen we het publiek naar ideeën voor een ideaal winkelcentrum. Ina Klein Koerkamp pleit voor leuke cadeauwinkels. Brigitte Linthorst mist een goede groenteboer en Vera Kroes zou graag een biologische supermarkt in het centrum willen. Klik hier voor nog meer ideeën.

Afschaffen betaald parkeren kan dichtbij zijn
De betaald parkeren discussie lijkt een gebed zonder end maar afschaffen van betaald parkeren kan dichtbij zijn. Lokaal Alternatief, SP en VVD zijn tegen en samen goed voor acht van de 25 zetels in de gemeenteraad. Als GemeenteBelangen of het CDA kiest om betaald parkeren af te schaffen is er een meerderheid tegen het afschaffen van betaald parkeren. GemeenteBelangen en het CDA hebben namelijk beide zeven zetels in de gemeenteraad.

Het grootste punt waar de partijen over struikelen is het begrotingsargument van de parkeerkelder. Bert Bourgonje (ROV): “De parkeerkelder die gebouwd is kost veel geld.” Afgelopen zomer werd berekend dat de gemeente bij afschaffen van betaald parkeren 415.000 euro aan inkomsten mist. De parkeerkelder onder het Schip kost 25.000 euro per jaar. Als Raalte geheel blauwe-zone gebied zou worden dan kost dat 40.000 euro omdat een parkeerwachter moet controleren in het blauwe-zone gebied.”

Guus Temmink, fractievoorzitter van het CDA, zegt dat zijn partij pas een beslissing over de betaald parkeren discussie neemt na het integrale debat over betaald parkeren. Dat debat vindt plaats begin 2016.

De politieke partijen hebben niet alleen gereageerd op de betaald parkeren kwestie. Lokaal Alternatief vindt dat de noodkreten van het ROV serieus genomen moeten worden. D66 vindt het dom dat Raalte niet meedoet met de retail deal. De SP is van mening dat de ‘boel’ in Raalte instort als betaald parkeren gehandhaafd blijft. Volgens de PvdA moet het openbaar gebied er goed uitzien. De VVD vindt dat Raalte beter bereikbaar moet zijn terwijl het CDA denkt dat je internetverkoop moet koppelen aan fysieke verkoop. En tot slot wil GemeenteBelangen het bestemmingsplan tegen het licht houden als dat nodig is. Klik hier om de volledige reacties per partij te lezen.

Positieve ontwikkelingen
Inmiddels zijn de eerste stappen gezet voor de toekomst van winkelcentrum Raalte. Het ROV is bezig met een aantal speerpunten waaronder Raalte beter positioneren in een campagne, het toegankelijker maken van haar website ‘Winkelen in Raalte’ en het handhaven van het fietsverbod. Begin dit jaar volgt er een integraal debat in de politiek over betaald parkeren. Er is een ondernemersfonds opgericht waardoor er meer geld beschikbaar komt voor activiteiten. Raalte heeft sinds 1 januari 2016 een centrummanager. Nieuwe winkeliers kunnen volgens makelaar Siebert met beleggers om de tafel als het om winkelruimte gaat. Ondanks het faillissement van V&D waren de omzetcijfers eind 2015 goed volgens het CBS. Kortom; Raalte kan weer een bruisend winkelcentrum krijgen als men met z’n allen de schouders eronder zet.

Meer foto's

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.