provincie en gemeenten lopen voorop in maken woonafspraken

Onderdeel van de woonafspraken is, dat de partijen meer goede praktijkvoorbeelden (best-practises) gaan uitwisselen. Bijvoorbeeld over het huisvesten van statushouders (voormalige asielzoekers aan wie een vergunning is verleend) en over stedelijke vernieuwing. De provincie gaat gemeenten helpen om beter inzicht te krijgen in actuele vraagstukken en hierover kennis delen.

Ook is afgesproken dat provincie en gemeenten met experimenten de doorstroming op de woningmarkt willen bevorderen. Het leren van elkaar moet leiden tot betere oplossingen.
Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de lastige opgave over het terugdringen van het teveel aan woningen in de huidige bestemmingsplannen (overcapaciteit). Gemeenten gaan onderling hun plannen voor woningbouw afstemmen. Zo wordt voorkomen dat er in de toekomst teveel woningen zijn die vervolgens onnodig leeg komen te staan.

Daarnaast gaan gemeenten en provincie samen investeren in het energiezuinig maken van woningen en het samenwerken aan het bevorderen van energieneutrale nieuwbouw.

Minder vraag en andere woonwensen
Door de crisis en demografische ontwikkelingen in de regio veranderen de woonbehoeften sterk de komende jaren. Als het teveel aan plannen voor woningbouw niet wordt teruggedrongen, overstijgt het aanbod van woningen mogelijk straks de vraag naar woningen met bijvoorbeeld leegstand tot gevolg. Ook veranderen de wensen en behoeften rondom wonen. Daarnaast zullen ouderen die langer thuis wonen, woningen nodig hebben passend bij hun levensfase. Ook voldoet een deel van de bestaande woningen niet aan de huidige wooneisen op het gebied van duurzaamheid en levensloopbestendigheid.

Monique van Haaf, gedeputeerde provincie Overijssel: “Vandaag tekenen West-Overijsselse gemeenten en ik de woonafspraken. Dit is het resultaat van intensief samenwerken met gemeenten en corporaties. Door vroegtijdig in regionaal verband afspraken te maken over het programmeren van woningbouw komt ook de ‘Ladder voor Duurzame Verstedelijking’ in deze woonafspraken terug. We hebben ons gericht op kwaliteit, want “elke woning moet raak zijn, passend zijn!”, omdat Overijssel van ons allemaal is en iedereen hier prettig wil wonen.
Ook hebben we afgesproken dat we kennis uit blijven wisselen en van elkaar willen blijven leren. Deze manier van samenwerken is nieuw en heeft tot een mooi resultaat geleid waar de gemeenten trots op mogen zijn!”

De nieuwe samenwerkingsafspraken voor wonen in Overijssel zijn vandaag ondertekend door de wethouders Wonen van de elf gemeenten uit de regio West-Overijssel en Gedeputeerde Van Haaf van de provincie Overijssel.

Wethouder Marcel Blind van de gemeente Olst-Wijhe: “Samen werken aan meer comfort en energiebesparende maatregelen voor uw koopwoning. Wij gaan ervoor, u ook?”

Meer foto's

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.