raalte onderzoekt verkeer rondom centrum

De gemeente Raalte gaat het verkeer rondom het centrum van het dorp onderzoeken. Omwonenden, ondernemers en bezoekers worden actief benaderd om hun mening te geven over het verkeer rondom het winkelcentrum. Ook de consequenties van een eventuele openstelling van de Daggertsbrug (bij de Leeren Lampe) voor gemotoriseerd verkeer worden in kaart gebracht.

Er wordt gestart met een bijeenkomst waarbij alle belanghebbenden (bewoners, winkeliers, raadsleden en eigenaren worden uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst worden een aantal kwesties toegelicht en besproken, namelijk de opdracht en de aanpak van het proces, de discussie over de bereikbaarheid, welke concrete problemen er zijn en mogelijke doorkijk naar oplossingsrichtingen. Uit een vertegenwoordiging van de belanghebbenden wordt een klankbordgroep geformeerd.

Op grond van de informatie die uit de rondetafelbijeenkomst naar voren komt, wordt middels een mondelinge enquête onder de parkeerders nagegaan wat de bezoekers vinden van de bereikbaarheid van het centrum. Navraag wordt gedaan over het parkeermotief, herkomst en aanrijroute, parkeerlocatiekeuze, ervaren knelpunten en dergelijke.

Resultaten
Met de resultaten van de bijeenkomst en de parkeerenquête kan worden vastgesteld hoe het gebruik van de infrastructuur en de parkeerterreinen is en wat de motieven zijn om bepaalde terreinen en aanvoerroutes te kiezen. De resultaten worden vastgelegd in een tussenrapportage en gerapporteerd aan een stuurgroep (B&W/wethouder) en de klankbordgroep. In deze rapportage worden de knelpunten benoemd en oplossingsrichtingen aangegeven.

Op basis van deze tussenrapportage worden de verschillende oplossingsrichtingen, waaronder een openstelling van de verbinding Brugstraat – Almelosestraat, op een rijtje gezet. Per oplossingsrichting wordt daarbij nagegaan in welke mate er wordt bijgedragen aan een betere bereikbaarheid, wat de voor- en nadelen zijn voor welke groep verkeersdeelnemers, wat de effecten zijn op routevorming en verkeersafwikkeling, verkeersveiligheid, omgeving (leefbaarheid en milieu) en de haalbaarheid.

Het resultaat van de voorgaande stap wordt teruggekoppeld aan de klankbordgroep en daarna aan de raadsleden in een raadspleinsessie. Eind dit jaar wil de gemeente de onderzoeksresultaten in beeld hebben. In het voorjaar moet de uitwerking zijn afgerond.

Meer foto's

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.