raad raalte lijkt akkoord te gaan met azc

De komst van een AZC met 950 bewoners op industrieterrein De Zegge VII is zo goed als zeker. Op dit moment bespreekt de gemeenteraad het plan van het college en dat plan lijkt brede steun te krijgen. Wel wil de gemeenteraad enkele kaders toevoegen aan het principebesluit, zoals het betrekken van omwonenden bij de uitwerking, een veilig klimaat in en om het azc en een verkeersveilige loop- en fietsroute.

De SP, PvdA, GemeenteBelangen, D66 en CDA dienden bij aanvang van de vergadering een motie in waarin het voorstel werd aangenomen, maar wel met enkele kaders. Zo moet de omgeving zeer nauw betrokken worden bij de uitwerking van de plannen. Ook moet er een uitgewerkt veiligheidsplan komen waarin een veilig klimaat in en om het azc voor bewoners, omwonenden en bedrijven wordt vastgelegd. Zo moet er onder andere een verkeersveilige loop- en fietsroute komen. Ook moet er aandacht komen voor de veiligheidsgevoelens van omwonenden, moet er gezorgd worden voor een veilig bedrijventerrein, moet er voldoende politiecapaciteit zijn en moet er één aanspreekpunt komen.

In de kaders is ook opgenomen dat er voldoende verlichting in de omgeving moet zijn en moet het azc beveiliging krijgen. Bovendien mag de komst van een azc de functie van het bedrijventerrein niet onder druk zetten. Ook moet het azc een positieve invloed op het plaatselijk bedrijfsleven hebben.

Er wordt overigens deze avond een principebesluit genomen. Dat betekent dat het college, indien de Raad inderdaad akkoord gaat, de komende maanden de plannen verder uit kan werken. In april/mei 2016 wordt er een definitief besluit genomen.

Later meer….

Meer foto's