gevolgen principebesluit azc de zegge vii

De gemeente Raalte wil belanghebbenden nauw bij de uitwerking van het plan om een tijdelijk azc te realiseren op bedrijventerrein De Zegge VII in Raalte betrekken door een aantal werkgroepen in te stellen. Met alle informatie die is gekregen uit de diverse bijeenkomsten is gekozen om drie werkgroepen op te richten, namelijk voor de looproute, het inrichtings- en veiligheidsplan en een verbindingsgroep tussen de bewoners en inwoners van Raalte. Opgeven voor één van de werkgroepen kan tot 31 december.

Werkgroep looproute
In deze werkgroep wordt onderzocht waar en hoe een veilige looproute kan worden gerealiseerd van het azc naar het centrum van Raalte. Omdat de ligging van de looproute bepalend is voor andere aspecten gaat deze werkgroep direct in januari van start. Ook de veiligheid rond de looproute komt aan de orde in deze werkgroep.

Werkgroep inrichtingsplan en veiligheidsplan
In deze werkgroep wordt het inrichtingsplan en alles wat te maken heeft met veiligheid in en rond het azc besproken. Het inrichtingsplan gaat bijvoorbeeld over de situering van gebouwen en de inrichting van de houtsingel aan de zuidzijde van het azc. Het veiligheidsplan gaat onder andere in op de beveiliging op het azc, verlichting, de rol van de politie et cetera.

Verbindingsgroep ‘het azc en de Raalter samenleving’
In deze groep komen onderwerpen aan bod die te maken hebben met de verbinding tussen het azc en de Raalter samenleving. Bijvoorbeeld dagbesteding en de rol die Raalter sportverenigingen daarbij mogelijk hebben, organisatie van vrijwilligerswerk op het azc et cetera.

Onderwijshuisvesting is een specifiek onderwerp dat separaat met de schoolbesturen wordt besproken. Uiteraard kunnen onderwerpen van verschillende werkgroepen elkaar raken. Gemeente en COA zorgen voor afstemming tussen de werkgroepen.

Deelname aan werkgroepen
Wie wil deelnemen aan één van de werkgroepen kan een e-mail sturen naar vluchtelingen@raalte.nl onder vermelding van het onderwerp van belangstelling en de contactgegevens. Aanmelden kan tot 31 december 2015. 

Vragen
Meer informatie over de eventuele komst van het asielzoekerscentrum is te vinden op staging2.raalte.nl/vluchtelingen.

Meer foto's