gedogen softdrugs kan drempelverlagend werken

“Wij begrijpen de oproep van het VNG, maar in Raalte gedogen wij momenteel geen coffeeshops en daar komt wat ons betreft ook geen verandering in”, aldus Jasper Guldemond van fractie GemeenteBelangen Raalte als reactie op de uitspraak van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG vindt dat de verkoop van cannabis beter gereguleerd moet worden. ‘De teelt van cannabis moet uit het illegale circuit.’, is de conclusie van een werkgroep, bestaande uit zeven burgemeesters en een wethouder, die namens de VNG onderzoek deed naar de problemen door wietteelt. Door het reguleren van wietteelt kan de overheid grip houden op de verkoop, het gebruik en de productie ervan.
“Echter zal een mogelijk wettelijk kader in de toekomst reden zijn om de discussie te vernieuwen, al is het maar omdat domweg verbieden dan niet meer mogelijk is.” Tot die tijd verandert het standpunt van de fractie niet.

“Een gedoogbeleid zonder degelijk wettelijk kader zal altijd grijze gebieden kweken waar criminaliteit zijn plek vindt. Het gedogen van de verkoop van softdrugs kan drempelverlagend werken. Dat willen wij niet. Simpel.”

De Raalter CDA-fractie vindt dat er duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen het gebruik en de verkoop van drugs. Zij sluit zich aan bij het plan. De (soft)drugsproductie moet uit het criminele circuit worden gehaald en dus gereguleerd worden. “Dat vermindert de criminaliteit behoorlijk en zo ook de secundaire gevaren, waaronder brand door huisplantages en illegale stroom aftap.”

De Raalter fractie zegt het gebruik van drugs echter volledig af te keuren. “CDA Raalte zou een blijvend antisoftdrugsgebruik-beleid willen voeren en onze jeugd ook willen oproepen geen drug te gebruiken en voorhouden dat het gebruik ervan grote gevaren met zich meebrengt. Het is ongezond en moet ontmoedigd worden.”

Het CDA vindt, net als GemeenteBelangen, dat een coffeeshop in Raalte uit den boze is. “We moeten niet drempelverlagend bezig zijn. Tevens moet het gebruik niet verder normaliseren!”

Meer foto's