gb bestemmingsplan tegen licht houden als dat moet

In onze serie over het winkelcentrum in Raalte (bekijk de andere verhalen in dit dossier) zijn dit keer de politieke partijen aan het woord. Wat vindt GemeenteBelangen?

Jasper Guldemond van GemeenteBelangen geeft aan dat een werkgroep bezig is met het concretiseren van plannen. En dat hun standpunt omtrent betaald parkeren niet gewijzigd is. “Op dit moment is een werkgroep bezig met het concretiseren van een visie en het maken van een plan van aanpak ten behoeve van een goed ingericht centrum. Wij hebben er alle vertrouwen in dat die werkgroep met goede, gedragen ideeën komt. Je vraagt of het wijzigen van het bestemmingsplan tot de mogelijkheden behoort. Die vraag is op dit moment niet aan de orde, maar als de plannen van de werkgroep er om vragen, willen wij zeker het bestemmingsplan tegen het licht houden.

Je vraagt ook naar een mogelijk lagere huurprijs voor A-locaties. Daar gaan wij als fractie niet over. Wel zien wij graag alle locaties goed bezet. Ons standpunt wat betreft het betaald parkeren is niet gewijzigd: alternatieven zijn bespreekbaar maar de gemaakte kosten zullen linksom of rechtsom gedekt moeten worden. Als laatste vraag je waarom wij als gemeente Raalte niet meedoen met de retail deal. Effectief doen wij datzelfde, alleen onder een andere noemer. De retail deal staat voor dat alle betrokkenen, inclusief de lokale overheid, een aantrekkelijk winkelgebied weten te creëren. Met de werkgroep zijn wij hier druk mee bezig.”

Meer foto's