ouderen moeten langer thuis blijven wonen

De gemeente heeft geen andere keuze dan dit beleid van de overheid te volgen en speelt een belangrijke rol bij het langer zelfstandig wonen van ouderen. Zij zijn er om advies te geven en de mensen te helpen. Volgens Margreet Koerhuis (coördinator consulenten Wmo/Jeugd) en Truus Klein Wolterink (beleidsmedewerker/senior vakspecialist wonen, zorg en welzijn) van de gemeente Raalte moeten mensen zelfbewust worden en vooruit moeten kijken. Daarmee wordt bedoeld dat burgers goed moeten kijken wat er in hun huis aangepast moet worden in het geval van een verslechterende fysieke toestand.

Burgerinitiatief
“Mensen moeten echt op tijd nadenken over hun nabije toekomst. Dat houdt in dat ze bijvoorbeeld zorgen dat ze hun toilet aanpassen, een traplift laten installeren, deuren laten verbreden of bijvoorbeeld een automatische deuropener aanschaffen. Het is te makkelijk om voor alles de gemeente of de overheid aan te spreken. Het initiatief moet bij de burger liggen, want het is hun eigen toekomst. Het is anders geworden dan voorheen en soms zijn burgers wel eens boos dat ze zoveel zelf moeten doen en realiseren, dat is ook een logische reactie. In veel gevallen komen ze er later achter dat ze nog meer kunnen dan ze zelf dachten. Wanneer mensen altijd auto hebben gereden, kunnen zo op een later moment ook wel zelf een scootmobiel aanschaffen. Financiële problemen zijn vervelend, maar er wordt nu eenmaal bezuinigd door de overheid”, zo stellen Koerhuis en Klein Wolterink. “Acute gevallen zijn uiteraard het meest schrijnend. Dan zijn er uiteraard oplossingen en helpen we de burger graag”, voegen de dames daaraan toe.

Bezuinigingen
Er lijkt een grote tegenstrijdigheid op te treden. Aan de ene kant moeten burgers zo lang mogelijk thuis blijven wonen, aan de andere kant wordt er fors gekort op de thuiszorg. “Het lijkt inderdaad tegenstrijdig, maar er moeten nu eenmaal keuzes gemaakt worden. Dat klinkt vaak heel bot, maar de tijden dat mensen met relatief lichte fysieke ongemakken direct naar een verzorgingstehuis konden zijn voorbij. De verzorgingstehuizen zoals deze vroeger bestonden zijn er niet meer en we merken ook dat senioren langer zelfstandig willen zijn in hun eigen woning. Er wordt door de overheid en de gemeente meer van de mensen zelf verwacht en dat hoort ook bij deze tijd”, aldus Koerhuis en Klein Wolterink van de gemeente Raalte.

Eenzaamheid
Onlangs werd in een artikel van NRC gesteld dat eenzaamheid in sommige gevallen een grotere kwaal is dan bijvoorbeeld een chronische ziekte. Klein Wolterink: “Eenzaamheid kan inderdaad een vervelend gevolg zijn van het langer zelfstandig blijven wonen. Het is dan ook belangrijk dat mensen niet in een isolement terechtkomen. Er moet, vooral door de persoon zelf, gezorgd worden dat er voldoende sociale contacten blijven. Dat is echter wel eens lastig. Er zijn ook gevallen waar de sociale cohesie minimaal is en daar hebben we niet altijd zicht op. Het is belangrijk dat dit gemeld wordt, maar het is nog steeds niet altijd zo dat mensen dan geholpen willen worden. Van die zogenaamde zorgmijders moeten we ook accepteren dat ze het op hun eigen manier willen doen. Het is de vraag of er meer schrijnende gevallen van eenzaamheid zullen komen, hopelijk valt dit mee.”

Acceptatie
Koerhuis: “Iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn. Het is nu eenmaal zo dat je fysieke toestand wat achteruit gaat op een bepaalde leeftijd. Acceptatie van die toestand is belangrijk. Wanneer je een kwaal hebt en je denkt dat je een bepaalde handeling niet meer kunt doen, lukt dat op een gegeven moment ook echt niet meer. Daar is onderzoek naar gedaan en er zijn ook therapieën voor om vitaler te blijven”.

De conclusie is dat mensen volgens de gemeente eerst bij zichzelf moeten nadenken over de mogelijkheden die er zijn om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Sociale contacten, een doel hebben om op te staan en actief blijven zijn daarin zeer belangrijk. “Als gemeente proberen we zo veel mogelijk bewustwording te creëren. Zowel bij burgers als woningcorporaties. Dat is soms lastig, maar uiteindelijk komt dit er wel.”

Meer foto's