raalte krijgt fors minder geld van het rijk

Het college van Raalte heeft de zomernota 2015 gereed om aan te bieden aan de gemeenteraad. In de zomernota maakt het college de tussentijdse balans op over het eerste halfjaar 2015. Naast financiële verantwoording over het lopende begrotingsjaar wordt in deze nota ook het financieel kader geschetst voor de komende begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019.

De zomernota laat zien dat Raalte op koers ligt met het oog op het hoofdlijnenakkoord 2014-2018, maar wel een flinke financiële tegenvaller moet incasseren.

Wethouder financiën Frank Niens: “Veel zaken uit het hoofdlijnenakkoord zijn in uitvoering. Uit deze eerste tussentijdse balans mogen we concluderen dat we op schema liggen.” Denk daarbij aan de voorbereidingen voor een Nieuw Tijenraan en de invoering van de drie decentralisaties.

Tegenvallers

Echter moet de gemeente op financieel vlak even slikken. uit het gemeentefonds van het Rijk blijkt Raalte namelijk ruim een miljoen euro minder te ontvangen dan in de gemeentebegroting was opgenomen. “Als we dit optellen bij diverse andere mee- en tegenvallers, dan laat deze zomernota voor het jaar 2015 een nadelig saldo zien van afgerond 0,67 miljoen.” Het college stelt de raad voor dit bedrag ten laste te brengen van de algemene bestemmingsreserve.

Niet alleen de algemene uitkering valt tegen. Uit de meicirculaire 2015 blijkt ook dat de gemeente voor de nieuwe taken binnen het sociaal domein structureel nog aanzienlijk minder geld van het Rijk ontvangt dan bij de begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 was voorzien.

Frank Niens: “We willen de taken binnen deze drie decentralisaties (jeugd, WMO en participatie) budgettair neutraal uitvoeren. Omdat de uitkering sociaal domein de komende jaren aanzienlijk terugloopt, hebben we verschillende transformatieprocessen in gang gezet. Hierbij moet je denken aan dagbesteding, vervoer en de herijking van de sociale werkvoorziening.”

Risico’s

De gemeente Raalte zal dus hard moeten werken om een gezonde gemeente te zijn en blijven. “De transitie en transformatie van de drie decentralisaties binnen het sociaal domein brengen de nodige risico’s met zich mee. De verdere realisatie van de bezuinigingstaakstellingen 2016-2018 vraagt de nodige inspanningen. Daarom zijn we terughoudend met het honoreren van nieuwe beleid en willen we nog nadrukkelijker inzetten op cofinanciering binnen bestaande budgetten. Hierbij stimuleren we initiatieven vanuit de samenleving”, aldus Niens.

Maar het college ziet aan de horizon ook positieve ontwikkelingen. “De economie trekt aan en de consumptieve bestedingen nemen weer toe. Als deze positieve lijn zich doorzet, zal dit ook op termijn zijn vertaling vinden in de toekomstige ontwikkeling van de rijksuitgaven en daarmee in de ontwikkeling van het gemeentefonds. Wat dat betreft blijven we de ontwikkelingen ook op landelijk niveau nauwgezet volgen.”

De zomernota 2015 komt op 8 september aan de orde in de raadpleinsessie en op 24 september in de reguliere raadsvergadering.

Meer foto's

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.