raalte blijft maaisel verwerken op landbouwgrond

Op landbouwgrond in het gehele buitengebied van de gemeente Raalte wordt vanaf nu maaisel uit sloten verwerkt. Dat hebben LTO Salland en de gemeente Raalte besloten na een pilot in 2014. Wethouder Wout Wagenmans is ingenomen met het initiatief en de samenwerking die is ontstaan.

In het buitengebied van de gemeente Raalte worden de zogenaamde natte sloten jaarlijks gemaaid. Dat is nodig voor een goede doorstroming van het water en zodoende belangrijk voor de landbouw en het wegbeheer. Het maaisel werd in het verleden als groenafval afgevoerd.

Op initiatief van LTO Salland is een pilot uitgevoerd om het maaisel op aangrenzende landbouwgrond te verwerken. Belangrijk voordeel hiervan is dat maaisel als structuurverbeteraar voor de bodem kan worden gebruikt. Vanuit landbouwkundig oogpunt is dit belangrijk om de kwaliteit van de bodem in stand te kunnen houden of te verbeteren.

LTO en de gemeente hebben in nauwe samenspraak met twee agrarische loonwerkers in 2014 de pilot uitgevoerd. Twee deelgebieden werden aangewezen waar het maaisel vanuit de gemeentelijk sloten op de aangrenzende landbouwpercelen kon worden achtergelaten. Positief voor het milieu want zo is er minder afvoer van maaisel.

Met inzet van loonwerkers en toestemming van individuele grondeigenaren zijn de eerste ervaringen opgedaan. Grondeigenaren kunnen op vrijwillige basis meedoen aan deze pilot. De eerste resultaten zijn positief, de belangstelling bij de grondeigenaren is goed te noemen. Besloten is de pilot de voort te zetten en voor 2015 uit te breiden. “Uiteindelijk tellen de resultaten, een win-win situatie voor alle partijen”, aldus Wagenmans.

Meer foto's