hvs zoekt een compleet nieuw bestuur

Huurdersvereniging Salland is op zoek naar een nieuw bestuur. Eerder traden vier bestuursleden af, omdat ze voorzitter volgens de leden mocht blijven, terwijl het bestuur de voorzitter uit zijn functie had gezet. Omdat voorzitter Willy Lourenssen aan het einde van zijn termijn zit en zich niet opnieuw verkiesbaar stel, zijn alle bestuursfuncties open. De bestuursprofielen zijn eind augustus te vinden op staging2.eerstehulpbijhuren.nl/salland en zijn nu al opvraagbaar.

Eerder werd voorzitter Lourenssen afgezet. Hij vocht deze beslissing aan en werd tijdens de Algemene Ledenvergadering door de meerderheid van de leden in het gelijk gesteld. Vier bestuursleden traden vervolgens af.

Een commissie werd aangesteld om een nieuwe bestuurders te vinden. Zij hebben zich tussen 30 april en 30 juni gepresenteerd als plaatsvervangend bestuur. Daar was het een en ander in strijd met de wet- en regelgeving van HVS. In een brief aan de leden zegt Lourenssen: ‘‘Het bestuur heeft uiteindelijk de commissieleden geschorst, omdat deze commissieleden de vereniging en personen toch publiekelijk in diskrediet brengen’’. De commissieleden accepteerden de schorsing niet en wilden toch aan de ledenvergadering deelnemen. Het bestuur heeft beveiligers ingehuurd om ze tegen te houden.

De ledenvergadering heeft verder een nieuwe kascommissie benoemd en zij worden bijstaan door een gerenommeerd accountantskantoor. Dit is ook gebeurd als reactie op de negatieve beeldvorming omtrent het beheer van de financiën van de vereniging.

Lourenssen roept huurders op om zich als lid (aan) te melden en zich kandidaat te stellen als bestuurslid: ‘‘Indien u uw belangstelling als nieuw bestuurslid kenbaar maakt, zult u een uitnodiging ontvangen van de voordrachtscommissie’’.

Meer foto's